Jørgen Hauge

Project and Loan Administration
Jørgen Hauge er ansatte i Prosjekt- og låneadministrasjonen i Eksportkreditt Norge. Prosjekt- og låneadministrasjonen har ansvar for prosessene knyttet til selskapets låneavtaler og forvaltningen av Eksportkreditt Norges låneportefølje. Avdelingen sørger for å ivareta informasjonsinnhenting, igangsettelse av prosess rundt dokumentasjon, avklaring mot garantister, inn- og utbetalinger av lån, løpende bokføring samt oppfølging av vilkår i låneavtaler. I tillegg ivaretar enheten faglig støtte mht. eksportfinansiering til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og inn mot OECD. Ansvar for selskapets arbeid med miljøforhold og sosiale vilkår i prosjekter Eksportkreditt Norge finansieringer ligger også inn under denne avdelingen.
Jørgen Hauge er ansatte i Prosjekt- og låneadministrasjonen i Eksportkreditt Norge. Prosjekt- og låneadministrasjonen har ansvar for prosessene knyttet til selskapets låneavtaler og forvaltningen av Eksportkreditt Norges låneportefølje. Avdelingen sørger for å ivareta informasjonsinnhenting, igangsettelse av prosess rundt dokumentasjon, avklaring mot garantister, inn- og utbetalinger av lån, løpende bokføring samt oppfølging av vilkår i låneavtaler. I tillegg ivaretar enheten faglig støtte mht. eksportfinansiering til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og inn mot OECD. Ansvar for selskapets arbeid med miljøforhold og sosiale vilkår i prosjekter Eksportkreditt Norge finansieringer ligger også inn under denne avdelingen.