Laila Johnsen

Shipping
Markedsavdelingene i Eksportkreditt Norge spiller en sentral rolle ut mot selskapets eksisterende og potensielle kunder. Avdelingen ivaretar selskapets utadrettede markedsarbeid, kundeaktiviteter og forretningsutvikling av Eksportkreditt Norges produkter og tjenester. Oppgavene dekker blant annet innhenting og analyse av markedsinformasjon, rådgivning for eksportbedrifter og deres kunder, samarbeid med banker og GIEK, markedsføring av eksportkredittordningen, samt forberedelse og tilrettelegging av lånesaker. Eksportkreditt Norge har i dag to markedsavdelinger som ivaretar hhv olje & gass og maritime næringer, og fornybar energi og annen industri.
Markedsavdelingene i Eksportkreditt Norge spiller en sentral rolle ut mot selskapets eksisterende og potensielle kunder. Avdelingen ivaretar selskapets utadrettede markedsarbeid, kundeaktiviteter og forretningsutvikling av Eksportkreditt Norges produkter og tjenester. Oppgavene dekker blant annet innhenting og analyse av markedsinformasjon, rådgivning for eksportbedrifter og deres kunder, samarbeid med banker og GIEK, markedsføring av eksportkredittordningen, samt forberedelse og tilrettelegging av lånesaker. Eksportkreditt Norge har i dag to markedsavdelinger som ivaretar hhv olje & gass og maritime næringer, og fornybar energi og annen industri.