Ole Gjuv Pedersen

Communication
Kommunikasjonsavdelingen ivaretar intern og eksternkommunikasjon og er ansvarlig for selskapets helhetlige profil. Oppgavene favner bredt, fra visuell profilering til strategiske kommunikasjonsvalg. Vi bistår markedsavdelingen og resten av selskapet med rådgivning og operativ kapasitet, det være seg konferanser, seminar, visuell profil og markedsføring. Avdelingen er ansvarlig for Eksportkreditt Norges kommunikasjonskanaler, digitale som tradisjonelle medier. Det viktige for oss er å bidra til at Eksportkreditt Norge og våre produkter blir godt kjent og lett tilgjengelig.
Kommunikasjonsavdelingen ivaretar intern og eksternkommunikasjon og er ansvarlig for selskapets helhetlige profil. Oppgavene favner bredt, fra visuell profilering til strategiske kommunikasjonsvalg. Vi bistår markedsavdelingen og resten av selskapet med rådgivning og operativ kapasitet, det være seg konferanser, seminar, visuell profil og markedsføring. Avdelingen er ansvarlig for Eksportkreditt Norges kommunikasjonskanaler, digitale som tradisjonelle medier. Det viktige for oss er å bidra til at Eksportkreditt Norge og våre produkter blir godt kjent og lett tilgjengelig.