Betingelser

Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering for opptil 85 prosent av kontraktens verdi (80 prosent av kontraktens verdi for skip og skipsutstyr).

Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse og finansieringsgrunnlaget må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norsk selskap med bestemmende innflytelse. Andre kriterier som fremmer norsk interesse og norsk verdiskaping tillegges også vekt i vurderingen.

Utlån skal være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en eller flere andre banker. Se mer info her.

Tilbakebetalingstiden varierer mellom 2 og 18 år. Maksimal tilbakebetalingstid er følgende:

  • Kapitalvarer: 8,5 år
  • Prosjekter i utviklingsland: 10 år
  • Skip og skipsutstyr: 12 år
  • Prosjektfinansiering: 14 år
  • Fornybar energi, samt vann og avløp: 18 år

Tilbakebetalingstiden vil avhenge av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.

Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse og finansieringsgrunnlaget må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norsk selskap med bestemmende innflytelse. Andre kriterier som fremmer norsk interesse og norsk verdiskaping tillegges også vekt i vurderingen.

Utlån skal være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en eller flere andre banker. Se mer info her.

Tilbakebetalingstiden varierer mellom 2 og 18 år. Maksimal tilbakebetalingstid er følgende:

  • Kapitalvarer: 8,5 år
  • Prosjekter i utviklingsland: 10 år
  • Skip og skipsutstyr: 12 år
  • Prosjektfinansiering: 14 år
  • Fornybar energi, samt vann og avløp: 18 år

Tilbakebetalingstiden vil avhenge av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.