Eksporttips

Ett steg av gangen

Hvor er det lettest å trå feil når man skal ut i den store verden? Knut E. Sunde i Norsk Industri, Yrjar Garsol i Rolls-Royce Marine og Odd Tore Finnøy i Brunvoll gir sine beste eksporttips.

Les mer
Visste du at...
Norges største eksportmarkeder for varer i 2016 var Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige?