Tips og inspirasjon

Visste du at ...
... Norges største markeder for fastlandseksport* er Storbritannia, Sverige, Tyskland og Danmark? *alle varer utenom olje, gass, platformer og skip