Oljeplattform
Nyttige tips

12 eksporttips til oljeservicebedrifter

Oljebransjens aktivitetsnivå på norsk sokkel er nede i en bølgedal. Da kan det være riktig å se til utlandet. Her har vi samlet 12 tips til oljeservicebedrifter som vurderer å ta sine produkter og tjenester ut i verden.

Oljebransjens aktivitetsnivå på norsk sokkel er nede i en bølgedal. Da kan det være riktig å se til utlandet. Her har vi samlet 12 tips til oljeservicebedrifter som vurderer å ta sine produkter og tjenester ut i verden.

Norske oljeserviceselskaper har gjennom utviklingen på norsk sokkel gradvis blitt flere og mer konkurransedyktige. Gjennom teknologiutvikling drevet av det tøffe klimaet på norsk sokkel, har norske leverandører vist seg å ha konkurransefortrinn i flere markeder internasjonalt.

I 2014 hadde norske oljeservicebedrifter 195 milliarder kroner i internasjonal omsetning, ifølge en rapport Rystad Energy har utarbeidet for Olje- og energidepartementet.

Men potensialet er enda større. Derfor har vi samlet 12 konkrete tips som kan være nyttig for potensielle oljeserviceeksportører.

1. Identifiser hvor i verden det er riktig å satse

De fleste oljeservicebedrifter har ikke råd til å satse over alt. Gå for de lavest hengende fruktene først. Norwegian Energy Partners (NORWEP), som jobber med å markedsføre norsk olje- og gassindustri i utlandet, kan bistå deg med å matche dine produkter med behovene som eksisterer i de ulike markedene rundt i verden.

2. Benytt deg av lokalekspertise

Når du har bestemt deg for hvor det er riktig å satse, kan du få massevis av hjelp til å knytte kontakter, fremskaffe markedsanalyser, identifisere aktuelle prosjekter og navigere i markedet du ønsker å satse i.

Markeds-, business- og teknologirådgiverne på Innovasjon Norges kontorer i utlandet har også kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter.

NORWEP har kontorer i flere land hvor erfarne rådgivere med dyptgående kunnskaper om de ulike markedene er tilgjengelig for norske oljeservicebedrifter. Som partner av NORWEP vil din bedrift også få fem dager med gratis tjenester og rådgivning fra de samme rådgiverne.

3. Markedsfør deg lokalt

«All business is local», sier et velkjent markedsføringsordtak. Det gjelder fremdeles. Sørg derfor at du markedsfører produktene og tjenestene dine lokalt, slik at potensielle kunder bygger kunnskap og trygghet om akkurat din løsning. NORWEP arrangerer blant annet seminarer og workshops hvor norske selskaper får muligheten til å eksponere sin kompetanse og teknologier til potensielle kunder. I tillegg gir NORWEPs nettverksmøter deg innsikt i andre selskapers erfaringer i spesifikke markeder og gir deg gode muligheter til å lage dine egne nettverk i utlandet.

 4. Gjør deg kjent med eksportfinansiering som konkurransefortrinn

Det er tøff kamp om å vinne kontrakter i utlandet. Ofte konkurrerer du med leverandører fra nasjoner som har lavere kostnadsnivå enn Norge. Men kapitaltilgang kan ofte være en utfordring for mange kunder. Derfor kan du, i tillegg til kapitalvaren eller tjenesten du forsøker å selge, også tilby kunden din gunstig finansiering – slik at de har midler til å sette kontrakten ut til din bedrift.

Eksportkreditt Norge gir lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske eksportører. Lurer du på hvordan din bedrift kan dra nytte av eksportfinansiering? Da anbefaler vi deg å se filmen under.

5. Vurder kredittforsikring for å avdekke risiko ved kredittsalg

Har du leveranser på kreditt, kan du sikre deg mot tap som skyldes manglende betaling. Kredittforsikring kan også kombineres med factoring, slik at du får utbetalt kontraktsverdien i det leveransen gjøres, selv om det er lenge til oppgjør finner sted. Mange oljebedrifter setter stor pris på lengre kredittider. GIEK Kredittforsikring tilbyr kredittforsikringer på inntil to år.

 6. Sjekk importforholdene i markedene du vurderer å selge til

Eksport av varer og tjenester kan være et minefelt dersom du ikke er kjent med hvilke regler som gjelder. Svært mange land har særegne regler knyttet til importrestriksjoner, salgskontrakt, produktkrav, toll og avgifter, tollbehandling, eksportdokumenter, transportkrav m.m.

Sørg for at du gjør deg kjent med regler og restriksjoner allerede før du byr på kontrakter. Innovasjon Norge har et svært godt bibliotek som inneholder informasjon om importforhold og landinformasjon i hele 194 ulike nasjoner.

 7. Sjekk tollsatsene i markedet du skal satse på

Knapt noe er mer gledelig enn å vinne en eksportkontrakt. Og knapt noe er mer irriterende enn at marginene i prosjektet blir spist opp av toll og avgifter som du har glemt å kalkulere.

Sjekk derfor tollsatsene allerede før du byr på prosjektet. Innovasjon Norge har en fyldig database over hvilke toll og avgifter som gjelder, generelle og spesielle dokumentkrav, eventuelle importlisenser på varen, samt eksisterende kvoter eller andre importkrav som må tilfredsstilles.

8. Sjekk landrisikoen

Mange land er tilnærmet risikofrie å importere til, mens andre har sine utfordringer. Både Eksportkreditt Norge og GIEKs rådgivere kan bistå med å vurdere landrisiko.

I en landvurdering ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer cirka 140 land. Disse vurderingene kan du blant annet finne på GIEKs hjemmesider.

Visste du at...
Eksportkreditt Norge har om lag 75 mrd i utlån til kjøpere av norske varer og tjenester

 9. Kjør bakgrunnssjekker

Mange land er mindre transparente enn Norge. Kjør derfor alltid bakgrunnssjekk av eventuelle lokale samarbeidspartnere og representanter.

INTSOK tilbyr rådgivende støtte på antikorrupsjon. Organisasjonens partnere får også inntil en dag med gratis juridisk rådgivning på anti-korrupsjon. INTSOK kan også bistå med juridisk bakgrunnssjekk av eventuelle lokale salgsrepresentanter.

 

10. Sjekk om du kan bruke forenklet lånesøknad ved eksportfinansiering

Når du har identifisert et prosjekt du ønsker å by på, og du tenker at det er hensiktsmessig å tilby den potensielle kunden din finansiering i tillegg til dine varer eller tjenester, bør du sjekke om prosjektet kvalifiserer for forenklet lånesøknad.

GIEK og Eksportkreditt Norge har nemlig introdusert en «forenklet søknad» for alle eksportører som vil inngå en eksportkontrakt på under 100 millioner kroner: Ett felles søknadsskjema til Eksportkreditt Norge og GIEK. Ett felles tilbud. Kortere vei til å lande kontrakten. Vi kaller det for solid finansiering på en enklere måte.

11. Søk om finansiering før du inngår kontrakt

For å få eksportfinansiering må du søke om finansiering før du inngår kontrakten.

For å hjelpe eksportbedrifter å forstå gangen i eksportfinansieringsprosessen har Eksportkreditt Norge utarbeidet en lettforståelig oversikt over seks steg til eksportfinansiering.

Eksportkreditt Norges rådgivere vil lose deg trygt gjennom de ulike stegene frem til en forhåpentligvis lukrativ eksportkontrakt for din bedrift.

12. Unngå kulturelle fallgruver

«Rompa mi» med DDE, kameratslige klapp på skulderen og å slenge visittkortet over bordet funker ofte bra i Norge. Internasjonalt finnes det andre måter å uttrykke seg på.

Ved å være oppmerksom på de kulturelle særegenhetene til landet du ønsker å satse i, og respektere disse, gjør du veien frem mot kontraktsignering enda kortere.

Det finnes massevis av tilgjengelig informasjon om temaet. For deg som vil være ekstra godt forberedt, tilbyr INTSOK kurs i kulturell bevissthet. Organisasjonen tilbyr også workshops i presentasjonsteknikk, slik at du får formidlet ditt budskap på en måte som treffer det aktuelle internasjonale publikummet på en passende måte.

Kontakt:
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Director of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074