Vindturbin
Potensiell fornybareksportør?

13 eksporttips til fornybarbedrifter

Det blir stadig flere norske bedrifter som eksporterer varer og tjenester til internasjonale fornybarprosjekter. Men vi vil ha enda flere! Derfor har vi samlet nyttige tips for potensielle fornybareksportører til sol-, vind- vannkraft- og bioenergiprosjekter.

Det blir stadig flere norske bedrifter som eksporterer varer og tjenester til internasjonale fornybarprosjekter. Men vi vil ha enda flere! Derfor har vi samlet nyttige tips for potensielle fornybareksportører til sol-, vind- vannkraft- og bioenergiprosjekter.

 1. Bestem deg for hvor du bør satse

De fleste bedrifter har ikke råd til å satse over alt. Gå for de lavest hengende fruktene først. Norwegian Energy Partners (NORWEP), som er resultatet av den nylige fusjonen mellom INTSOK og INTPOW, jobber med å markedsføre norsk energiindustri i utlandet. De kan bistå deg med å matche dine produkter med behovene som eksisterer i de ulike markedene rundt i verden.

 1. Modne teknologien din ytterligere?

Etter at du sammen med NORWEP har sondert ulike internasjonale markeder, så er konklusjonen din kanskje at du har behov for å ytterligere videreutvikle produktene og tjenestene du tilbyr.

Da kan du enten benytte deg av Innovasjon Norges miljøteknologiordning, som tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg, Forskningsrådets ENERGIX-program som støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk, eller Enova, som kan støtte pilotanlegg i industrien og gi betingede lån til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi.

 1. Benytt deg av lokalekspertise

Når du har bestemt deg for hvor det er riktig å satse, og produktene dine er klare for internasjonale markeder, kan du få massevis av hjelp til å knytte kontakter, fremskaffe markedsanalyser, identifisere aktuelle prosjekter og navigere i markedet du ønsker å satse i.

Markeds-, business- og teknologirådgiverne på Innovasjon Norges kontorer i utlandet har også kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter. De norske ambassadene kan hjelpe med råd og tilgang til myndigheter og lokale partnere.

NORWEP har kontorer i flere land hvor erfarne rådgivere med dyptgående kunnskaper om de ulike markedene, og Eksportkreditt Norge og GIEK har oppdatert finansieringserfaring og nyttige nettverk i mange land.

 1. Markedsfør deg lokalt

Sørg for at du markedsfører produktene og tjenestene dine lokalt, slik at potensielle kunder bygger kunnskap og trygghet om akkurat din løsning. NORWEP arrangerer blant annet seminarer og workshops hvor norske selskaper får muligheten til å eksponere sin kompetanse og teknologier til potensielle kunder. I tillegg gir NORWEPs nettverksmøter deg innsikt i andre selskapers erfaringer i spesifikke markeder og gir deg gode muligheter til å lage dine egne nettverk i utlandet.

 1. Sjekk hvilke finansieringsløsninger som tilgjengelige for din bedrift

På nettsiden Miljøteknologi.no kan du enkelt få oversikt over hvilke finansieringsløsninger din bedrift kan benytte seg av. Under prosjekttype velger du alternativet «Ut i verden», og du vil raskt få oversikt over aktuelle finansieringsalternativer.

 1. Gjør deg kjent med eksportfinansiering som konkurransefortrinn

Det er tøff kamp om å vinne kontrakter i utlandet. Ofte konkurrerer du med leverandører fra nasjoner som har lavere kostnadsnivå enn Norge. Men kapitaltilgang kan ofte være en utfordring for mange kunder. Derfor kan du, i tillegg til kapitalvaren eller tjenesten du forsøker å selge, også tilby kunden din gunstig finansiering – slik at de har midler til å sette kontrakten ut til din bedrift.

Eksportkreditt Norge gir lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske eksportører. Lurer du på hvordan din bedrift kan dra nytte av eksportfinansiering? Se denne filmen som forklarer eksportfinansiering på to minutter.

 1. Vurder kredittforsikring for å avdekke risiko ved kredittsalg

Har du leveranser på kreditt, kan du sikre deg mot tap som skyldes manglende betaling. Kredittforsikring kan også kombineres med factoring, slik at du får utbetalt kontraktsverdien i det leveransen gjøres, selv om det er lenge til oppgjør finner sted. GIEK Kredittforsikring tilbyr kredittforsikringer på inntil to år.

 1. Sjekk importforholdene i markedene du vurderer å selge til

Eksport av varer og tjenester kan være et minefelt dersom du ikke er kjent med hvilke regler som gjelder. Svært mange land har særegne regler knyttet til importrestriksjoner, salgskontrakt, produktkrav, toll og avgifter, tollbehandling, eksportdokumenter, transportkrav m.m.

Sørg for at du gjør deg kjent med regler og restriksjoner allerede før du byr på kontrakter. Innovasjon Norge har et svært godt bibliotek som inneholder informasjon om importforhold og landinformasjon i hele 194 ulike nasjoner.

 1. Sjekk tollsatsene i markedet du skal satse på

Ingenting er mer gledelig enn å vinne en eksportkontrakt. Og knapt noe er mer irriterende enn at marginene i prosjektet blir spist opp av toll og avgifter som du har glemt å kalkulere.

Sjekk derfor tollsatsene allerede før du byr på prosjektet. Innovasjon Norge har en fyldig database over hvilke toll og avgifter som gjelder, generelle og spesielle dokumentkrav, eventuelle importlisenser på varen, samt eksisterende kvoter eller andre importkrav som må tilfredsstilles.

 1. Sjekk landrisikoen

Mange land er tilnærmet risikofrie å importere til, mens andre har sine utfordringer. Både Eksportkreditt Norge og GIEKs rådgivere kan bistå med å vurdere landrisiko.

I en landvurdering ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer cirka 140 land. Disse vurderingene kan du blant annet finne på GIEKs hjemmesider.

Verdensbankens har også gratis og nedlastbare «Ease of Doing Business»-rapporter som gir nyttig innsikt i forretningsklimaet i de fleste land i verden.

 1. Kjør bakgrunnssjekker

Mange land er mindre transparente enn Norge. Kjør derfor alltid bakgrunnssjekk av eventuelle lokale samarbeidspartnere og representanter.

NORWEP tilbyr rådgivende støtte på antikorrupsjon. Organisasjonens partnere får også inntil en dag med gratis juridisk rådgivning på anti-korrupsjon. NORWEP kan også bistå med juridisk bakgrunnssjekk av eventuelle lokale salgsrepresentanter.

 1. Sjekk om du kan bruke forenklet lånesøknad ved eksportfinansiering

Når du har identifisert et prosjekt du ønsker å by på, og du tenker at det er hensiktsmessig å tilby den potensielle kunden din finansiering i tillegg til dine varer eller tjenester, bør du sjekke om prosjektet kvalifiserer for forenklet lånesøknad.

GIEK og Eksportkreditt Norge har nemlig introdusert en «forenklet søknad» for alle eksportører som vil inngå en eksportkontrakt på under 100 millioner kroner: Ett felles søknadsskjema til Eksportkreditt Norge og GIEK. Ett felles tilbud. Kortere vei til å lande kontrakten. Vi kaller det for solid finansiering på en enklere måte.

Vennligst merk at prosjektfinansiering, det vil si kredittsikring mot fremtidige kontantstrømmer fra prosjektet som skal bygges, normalt ikke kan sys opp med forenklet lånedokumentasjon. I så fall bruker Eksportkreditt Norge internasjonale låneavtalestandarder for prosjektfinansiering.

 1. Søk om finansiering før du inngår kontrakt

For å få eksportfinansiering må du søke om finansiering før du inngår kontrakten.

Husk også at eksportfinansiering er sluttkundefinansiering. Det betyr at dersom sluttkunden er et prosjekt (sol, vind, vannkraft) så må det være en viss substans av norsk innhold for at det skal kvalifisere til eksportfinansiering.

For å hjelpe eksportbedrifter å forstå gangen i eksportfinansieringsprosessen har Eksportkreditt Norge utarbeidet en lettforståelig oversikt over seks steg til eksportfinansiering.

Eksportkreditt Norges rådgivere vil lose deg trygt gjennom de ulike stegene frem til en forhåpentligvis lukrativ eksportkontrakt for din bedrift.

Lykke til!

For spørsmål om finansiering innen fornybar energi, kontakt: