Viktig kontrakt

Bergen Engines med storleveranse til Bangladesh

Et av Bangladesh’ største industrikonsern, Abul Khair Group, har kjøpt gassmotorer til en verdi av EUR 22 mill. fra Bergen Engines. Det er en betydningsfull kontrakt i en tid med lav aktivitet innen olje og gass.

Et av Bangladesh’ største industrikonsern, Abul Khair Group, har kjøpt gassmotorer til en verdi av EUR 22 mill. fra Bergen Engines. Det er en betydningsfull kontrakt i en tid med lav aktivitet innen olje og gass.

Eksportkreditt og GIEK har bidratt med lån på EUR 22 mill. til selskapet Abul Khair Steel & Power Ltd. i Bangladesh. Lånet vil finansiere kjøp av gassmotorer fra det norske selskapet Bergen Engines.

– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med Eksportkreditt i denne saken. Det nye kraftanlegget vil bestå av åtte av våre største gassmotorer, og vil generere hele 50 MW kraft til det som vil bli den største stålfabrikken i landet, sier Jon Erik Røv, Director of Sales & Services.

Visste du at...
Mer enn fire millioner mennesker i Bangladesh jobber innen klesindustrien som nå står for om lag 80 prosent av landets eksport

Gassmotorene skal monteres på et kraftverk i tilknytning til Abul Khair gruppens stålverk i Chittagong. Hensikten er å sikre en jevnere energitilførsel og dermed en mer stabil produksjon.

Lånet har en løpetid på 8,5 år med 90 % garantidekning fra GIEK og 10 % fra HSBC, Hong Kong.

Kontakt oss: