MV Sjoborg
MILJØINVESTERING FOR FÆRØYSK OFFSHORE-REDERI

Bygger om «MV Sjoborg» til hybridskip med norsk batteriteknologi

Forsyningsskip sparer 20 % drivstoff på oppdrag for Equinor.

Forsyningsskip sparer 20 % drivstoff på oppdrag for Equinor.

Det færøyske rederiet Skansi offshore har installert et norsk batterisystem på forsyningsskipet «MV Sjoborg». Etter ombyggingen er skipet utstyrt både med dieselmotorer og batteri når det forsyner olje- og gass-installasjoner i Nordsjøen. CFO Jógvan Emil Nielsen i Skansi Offshore forteller at investeringen gjør at skipet kan utnytte motorene mer effektivt og med færre driftstimer, og dermed reduserer rederiet både kostnader, CO2– og NOx-utslipp.

– Vi er veldig fornøyde med ombyggingen. Skipet vil ha mer optimal drift, og vi forventer at batteripakken gjør at vi reduserer drivstofforbruket med 20 prosent, sier Nielsen.

Jógvan Emil Nielsen

Jógvan Emil Nielsen er CFO i Skansi offshore.

Equinor-kontrakt

Det færøyske rederiet startet opp en kontrakt med Statoil (nå Equinor) i september 2017 for å forsyne olje- og gassinstallasjonene Troll, Oseberg, Gullfaks og Statfjord ut fra Mongstad-basen i Hordaland. I kontrakten var det et krav at forsyningsskipet måtte kunne gå på batteri og ta imot strøm fra land.

Kvaliteten fra norske verft og andre teknologileverandører har alltid vært god

Jógvan Emil Nielsen

Skansi offshore har siden oppstarten i 2009 hatt et tett samarbeid med norske selskaper, både på kunde- og leverandørsiden. «MV Sjoborg» ble i sin tid bygget ved verftet Havyard Leirvik i Sogn, og når skipet nå skulle bygges om, falt valget på en helnorsk pakke.

– Kvaliteten fra norske verft og andre teknologileverandører har alltid vært god. Selve batteripakken er ny teknologi, og det finnes ikke så mange som kan levere dette. Vi endte opp med at Norwegian Electric System som leverandør av batteripakken og GMC Maritime i Stavanger som verft for installasjonen, sier Nielsen.

Batteripakken er plassert i en container om bord på dekk.

Batteripakken er plassert i en container på dekk.

Optimal belastning

Selv om skipet forsyner flere oljeplattformer i Nordsjøen, er tiden skipet beveger seg fra A til B liten, sammenlignet med tiden det ligger stille.

– Mesteparten av tiden ligger skipet til kai, er under en plattform eller ligger i standby i påvente av å seile inn til en plattform. Hadde ikke skipet hatt batteripakken, ville dieselmotorene i disse tilfellene kjørt med lav belastning hele tiden, noe som er veldig uøkonomisk, sier Nielsen.

Visste du at…
Skandi Offshore er det eneste færøyske offshorerederiet med forsyningsskip (PSV-er)

I tillegg til å bidra med optimal belastning på motorene har batteripakken også en viktig sikkerhetsfunksjon.

–  Når skipet operer i nærheten av plattformer, er det strenge sikkerhetskrav som gjør at skipet må bruke to motorer. Batteripakken fungerer som ekstra backup i stedet for en ekstra dieselmotor. Dersom motoren skulle dø, kan vi kjøre på batteri i opptil 15 minutter, sier Nielsen, som også legger til at rensesystemet for NOx-utslipp fungerer mer optimalt med batteripakken.

Batteripakken, som er installert i en container om bord på båten, kan lades på to ulike måter; enten via skipets egne motorer, som er det klart mest vanlige, eller gjennom tilkobling til landsstrøm når skipet ligger til kai. Etter denne ombyggingen er «MV Sjoborg» et av de mest avanserte og miljøvennlige forsyningsskipene av sin type. Nielsen ser for seg at det vil komme flere av disse ombyggingene i fremtiden.

Finansiering viktig

Eksportkreditt Norge har finansiert ombyggingen av «MV Sjoborg» med et lån på åtte millioner kroner. Lånet har en løpetid på fem år og er garantert av GIEK.  Jógvan Emil Nielsen påpeker at kjøpet ikke kunne vært gjennomført uten tilgang til finansiering.

– For oss er dette store investeringer. Da er det viktig med tilgang til god finansiering. Vår erfaring med Eksportkreditt Norge har vært veldig positiv, og har vært viktig for å få leveransen på plass, avslutter han.

Kontakt oss
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Ocean Industries +47 975 43 444 +47 975 43 444
Jostein Djupvik
Jostein Djupvik Director of Project and Loan Administration +47 480 29 128 +47 480 29 128