Eddy Freya
Gigantskip levert

«Edda Freya» på oppdrag for Statoil

«Edda Freya» er et av verdens største og mest moderne offshore konstruksjonsskip.

«Edda Freya» er et av verdens største og mest moderne offshore konstruksjonsskip.

Fartøyet, som 2

5. mai 2016 ble levert fra Kleven Verft til Østensjø Rederi, er leid ut til DeepOcean i Haugesund. Der skal det i første omgang gå inn på kontrakt med Statoil på Kristin og Heidrun-plattformene i Nordsjøen. Høsten 2016 venter også et oppdrag for Repsol Norge på Vargfeltet.

Gigantskip

Visste du at....
Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av eksportfinansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

«Edda Freya», som er av typen Salt 304 OCV, er et av verdens

største konstruksjonsskip med en lengde på 150 meter og en bredde på 27 meter. Dekkapasiteten er på hele 2.300 kvm., og dødvekten er på 10.000 tonn. Fartøyet har sengeplasser til 140 personer.

Forskningsprosjekt

En rekke norske underleverandører står for utrustningen på skipet – alt fra thrustere, propeller og kraner til navigasjons- og kommunikasjonsutstyr. «Edda Freya» er også med i et forskningsprosjekt med mål om finne nye og sikrere metoder for offshore konstruksjonsarbeid, bl.a. ved store løft av subsea-moduler ned til havbunnen. I tillegg til DeepOcean og Østensjø Rederi, er Marintek, Sintef IKT og Uni Research Polytec med i prosjektet, hvor Forskningsrådet har bidratt med midler.

Edda Freya

Edda Freya» er et verdens største og mest avanserte konstruksjonsskip. Foto: Østensjø Rederi

Godt samarbeid

Eksportkreditt Norge bidro med lån på USD 81,9 mill. til finansiering av «Edda Freya». Lånet har en løpetid på 12 år med GIEK som garantist. I tillegg har DNB og nederlandske NIBC Bank en separat lånetransje på USD 35,1 mill.

Låntaker er West Supply VII Eier AS (skipseiende selskap i Østensjø Rederi).

– Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Eksportkreditt Norge. De er imøtekommende, forstår bransjen og er konstruktive i samarbeidet med oss, sier CFO Håvard Framnes i Østensjø Rederi.

Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Eksportkreditt Norge

Håvard Framnes i Østensjø Rederi

Mer informasjon om «Edda Freya» finner du på Østensjø Rederis nettsider.

 

Kontakt oss:
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Ocean Industries +47 975 43 444 +47 975 43 444