Nominert til Eksportprisen 2017

Eksporteventyr i doduft

Unger Fabrikker har halvparten av verdensmarkedet for WC-duftblokker. Les om hvordan eksporteventyret fra Fredrikstad har lykkes internasjonalt.

Unger Fabrikker har halvparten av verdensmarkedet for WC-duftblokker. Les om hvordan eksporteventyret fra Fredrikstad har lykkes internasjonalt.

Nominert til Eksportprisen 2017

– Alle har vokst opp med Zalo-flasken på kjøkkenet. Det som gjør den så effektiv til å fjerne fett og smuss i vann er tensidene i blandingen. På Unger Fabrikker produserer vi virkestoffer til rengjøringsmidler i alle typer hygieneartikler, forklarer Terje Nyhus, økonomisjef hos Unger Fabrikker.

Unger Fabrikker er en global B2B-leverandør av høykonsentrerte rengjøringsmidler, og selskapet har blant annet den sterkeste posisjonen på WC-blokker og urinalblokker i verden. Fra sin oppstart i 1922 som en såpefabrikk som leverte til over 6.000 kunder i Stor-Oslo, har Unger forlatt forbrukermarkedet til fordel for å levere spesialiserte virkemidler til andre produsenter. Denne strategien har ført til at selskapet i fjor omsatte for 588 millioner kroner, med en eksportandel på hele 92 prosent.

– Unger har holdt på med eksport i nesten alle år siden 1922 og har ligget på over 90 prosents eksportandel veldig lenge. Allerede før andre verdenskrig opprettet vi salgskontor i Tyskland, forteller Nyhus.

Vektlegger tette kunderelasjoner
Unger benyttet seg tidligere mye av agenter og selgere i utlandet, men i 2006 besluttet ledelsen at man ønsket å ta et større eierskap til kundene selv. I dag jobber alle ansatte i Unger ut fra fabrikken i Fredrikstad.

– Vi har valgt å håndtere alt salg med egne selgere hjemmefra. Det er viktig for å kunne utvikle et godt samspill mellom salg, marked, forskning og utvikling og produksjon. Bare slik klarer vi å holde på innovasjonstanken og utvikle nye produkter i samarbeid med kundene, sier Nyhus.

Unger Fabrikker har kontinuerlig utviklingsprosjekter gående, de fleste i samarbeid med ulike kunder. Det betyr mye reisevirksomhet for både selgere og medarbeiderne innen forskning og utvikling og produksjon.

Innovasjon har alltid vært en del av Unger fabrikker. Fra vår oppstart som såpeselgere har vi skiftet retning til å selge spesialiserte produkter, med et høyt aktivt innhold som det er vanskelig for konkurrentene å kopiere

Terje Nyhus, Unger Fabrikker

– Innovasjon har alltid vært en del av Unger fabrikker. Fra vår oppstart som såpeselgere har vi skiftet retning til å selge spesialiserte produkter, med et høyt aktivt innhold som det er vanskelig for konkurrentene å kopiere, sier Nyhus.

Langsiktige eiere
Et viktig element i denne utviklingen har vært selskapets langsiktige eierskap. Theodor B. Unger, som grunnla selskapet som 27-åring, var med i ledelsen helt fram til han døde på jobbreise 86 år gammel. Etter det gikk Unger gjennom en periode med varierende former for eierskap, men da Olav Thon kom inn på eiersiden i 1992 fikk Unger fabrikker igjen rom til å tenke langsiktig.

­– Jeg opplever at det har vært en styrke at eierne gir oss mulighet til å jobbe med utviklingsprosjekter som ikke forventes å gi umiddelbar avkastning, men som kan gi veldig god avkastning om det lykkes. Det mest krevende er å opparbeide seg kompetansen som trengs for å gå inn i nye markeder. Her har vi ofte prosjekter hvor vi jobber med lokale utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, eller støtter doktorgrader og deltar i prosjekter som kan gi oss ytterlige påfyll på nye områder, forklarer Nyhus.

– Hvilke andre råd vil du gi til norske bedrifter som vurderer å starte eksport?

– Vi har jo holdt på så lenge med eksport at for oss føles det som en helt naturlig del av alt vi gjør, men det aller viktigste man kan gjøre er å være ute og møte kundene. Delta på messer og ulike møteplasser. Ha så mange ulike kontaktpunkter med kundene som du kan. Skap relasjoner hele veien, oppfordrer Nyhus.