PAPIRMULIGHETER I VERDENS MEST FOLKERIKE LAND

Eksportfinansiering åpnet døren til Kina

Den norske bedriften Alfsen og Gunderson AS hadde sikret seg en millionkontrakt med et kinesisk selskap. Det var bare ett problem: kunden kunne ikke betale på vanlig vis.

Den norske bedriften Alfsen og Gunderson AS hadde sikret seg en millionkontrakt med et kinesisk selskap. Det var bare ett problem: kunden kunne ikke betale på vanlig vis.

– Vi begynte å jobbe direkte med kinesiske kunder straks etter at det ble åpning for halvannet år siden. Så satt vi på den første kontrakten, på 30 millioner kroner, men det buttet da kunden ikke kunne betale på vanlig vis, uttalte Oscar Olsen, ansvarlig for utstyr til papirindustrien i Alfsen og Gunderson, til Dagens Næringsliv i juni i år.

Visste du at…
Papirets historie går tilbake til Kina til rundt 200 år f.Kr.?

Løsningen på floken ble eksportfinansiering.

– På grunn av valutarestriksjoner er det krevende for norske finansieringsinstitusjoner å tilby finansering til kinesiske selskaper. Løsningen ble at Alfsen og Gunderson utstedte en leverandørkreditt på deler av kontraktssummen som vi deretter overtok som lån med leverandørkreditt, sier Thor-Magne Johansen i Eksportkreditt Norge.

Alfsen og Gunderson ble etablert i 1926 og har siden utviklet seg til å bli et ledende firma innen vann-, luft-, tørke- og renseteknologi. Foto: Alfsen & Gunderson AS

Avansert maskin

Eksportkontrakten, som gjelder leveranse av avansert utstyr til papirindustrien, ble inngått med Anhui Taipingyang Special Mesh Industry Co., Ltd. som holder til i Anhui provinsen i Kina.

Alfsen og Gundersons leveranse er en avansert maskin som varmebehandler og strekker den brede papirduken som brukes i papirfabrikker. Lange og brede belter føres over papirmassen og tørkes i jevn tykkelse, før det rulles opp som ferdig papir.

Vi har nå fått flere forespørsler fra Kina takket være denne kontrakten

Oscar Olsen, Alfsen og Gunderson

Selskapet er åpen om at både det normaliserte politiske forholdet mellom Norge og Kina, samt finansiell kreditt og garantier fra det norske virkemiddelapparatet, var viktig for at selskapet kunne sikre seg kontrakten.

– Vi har hatt leveranser til Kina tidligere, men det at norske myndigheter nå kan bidra i form av kreditter og garantier åpner nye dører. Vi har nå fått flere forespørsler fra Kina takket være denne kontrakten, sier Oscar Olsen.

SMB-løsning

Alfsen og Gunderson AS benyttet seg av en såkalt «SMB løsning» som er tilgjengelig for eksportkontrakter under 100 millioner kroner, og hvor Eksportkreditt Norge og GIEK tilbyr felles søknadsskjema og forenklet lånedokumentasjon.

Kontakt oss
Thor-Magne Johansen
Thor-Magne Johansen Energy and Industry +47 468 44 457 +47 468 44 457