Evne, vilje og hell

Eksportprisvinnerens tips for å lykkes

Vinneren av årets Eksportpris har fulgt fem råd for å nå dit de er i dag: med en tilnærmet eksportandel på 100 prosent!

Vinneren av årets Eksportpris har fulgt fem råd for å nå dit de er i dag: med en tilnærmet eksportandel på 100 prosent!

– 3B Fibreglass er en tradisjonsrik bedrift på Birkeland i indre Agder. Økende markedsandeler samt økt eksport og overskudd gjør selskapet til en riktig og verdig vinner, begrunnet John G Bernander, juryleder for Eksportprisen, da 3B Fibreglass gikk av med seieren i år.

I dag er hver tredje vindmøllerotorblad i Europa laget med glassfiber fra Birkeland-bedriften. Da de ble etablert tidlig på 70-tallet var eksportandelen imidlertid betydelig lavere; mye av produksjonen ble solgt til båtindustrien i Norge.

– Siden oppstarten har på mange måter hovedaktiviteten hele veien vært omstilling og inkrementelle forbedringer – ispedd noen større investeringsprosjekter, sier Heine Østby, adm. direktør i 3B Fibreglass.

Siden oppstarten har på mange måter hovedaktiviteten hele veien vært omstilling og inkrementelle forbedringer
Heine Østby, 3B Fibreglass

I dag går tilnærmet 100 prosent til eksport, og da hovedsakelig til Europa, herunder ca 70% til vindindustrien, 20% til automotiv (bil& transport), og resten til ulike nisjemarkeder.

Suksessfaktoren er en god blanding av evne, vilje og noe hell, skal man tro Eksportpris-vinneren.

– Sentralt står et stadig driv i organisasjonen for å få til forbedringer av prosesser, teknologi og kompetanse. Rent konkret har vi levert på en strategi og produktutvikling rettet inn mot vindmarkedet, og det at vi har lykkes her har bidratt til positive resultater, sier Østby.

– I vår visjon sier vi blant annet at «de ansatte utgjør nøkkelen til vår suksess», så det er klart at vi mener at en grunnleggende suksessfaktor har vært, og er, den enkelte ansattes evne og vilje til å jobbe godt sammen for hele tiden å bli litt bedre.

Bedriften er en hjørnesteinsbedrift i Birkenes kommune, og de ansatte er klar over hvor viktig virksomheten er for dem og for lokalsamfunnet.

– Dette betyr i praksis at vi har en veldig lojal og dedikert arbeidsstyrke som har et sterkt ønske om å bidra til at bedriften lykkes. Det å kunne skape resultater sammen har vært en stor kilde til motivasjon.

Eksportprisen 2017

Heine Østby, adm. direktør i 3B Fibreglass, sammen med Nadia Hasnaoui under utdelingen av Eksportprisen 2017. Foto: Kilian Munch

Eksportprisvinneren 5 tips for å lykkes:

  1. Å etablerer en solid kultur for faktabasert og strukturerte kontinuerlige forbedringer (innføring og utvikling av LEAN SIX SIGMA).
  2. at innovasjon (produktinnovasjon basert på forståelse av behov fra og i samarbeid med kunden + innovasjon i alle interne prosesser) er helt sentralt.
  3. tydelig og involverende lederskap som setter mål og retning, som utvikler medarbeidere og deres kompetanse.
  4. Fagkompetanse på alle nivåer må prioriteres høyt
  5. 110% kundefokusert! – Du må være ute hos kunden og i markedet for å lære, poengterer Heine Østby.