Camwater, Inrigo
Omstilling i praksis

Et norsk eksporteventyr til Kamerun

Inrigo signerte fredag kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av Eksportkreditt Norge, GIEK og Innovasjon Norge har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

Inrigo signerte fredag kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av Eksportkreditt Norge, GIEK og Innovasjon Norge har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

Visste du at
Inrigo-kontrakten er en av de største norske eksportkontraktene til et afrikansk land, utenom oljeindustrien, i de senere år.

Kamerun tar grep for å bedre forsyningen av drikkevann i landet. Som en del av programmet skal det norske selskapet Inrigo levere fire nøkkelferdige drikkevannsanlegg. Dette er en av de største norske eksportkontraktene til et afrikansk land, utenom oljeindustrien, i de senere år.

Inrigo skal stå for prosjektering, produksjon, bygging og montering av hele infrastrukturen fra inntak til distribusjon. Det omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

Vannbehandlingsanlegget er modulbaserte og vil bli produsert i Norge. I tråd med betingelsene for finansiering med garantier fra Eksportfinans og GIEK skal minst 30% av leveransen være norskprodusert.

På vegne av virkemiddelapparatet ønsker vi å gratulere Inrigo. Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med og viser omstilling i praksis

Otto Søberg, Eksportkreditt Norge.

Inrigo er et godt eksempel på et selskap som har hatt mesteparten av sin aktivitet innen offshore-sektoren, men som har klart å finne nye markeder for sine produkter. For å gjennomføre en vellykket omstilling har de fått god hjelp av Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK.

– Uten finansiell støtte og risikoavlastning fra Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge ville denne avtalen ikke kommet på plass, sier administrerende direktør Reza Hezari i Inrigo AS.

Eksportkreditt Norge har bevilget lån med garanti fra GIEK til kjøper, ved den kamerunske stat, på EUR 57,5 millioner, mens Innovasjon Norge Trøndelag har bidratt med kapitalstyrking gjennom et risikolån på 10 millioner kroner.

– På vegne av virkemiddelapparatet ønsker vi å gratulere Inrigo. Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med og viser omstilling i praksis, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

 

Kontakt oss:
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110