Marie Sørlies tips til deg som vil lykkes ute

Fem tips for å lykkes med eksport

Les ekspertens råd og bli kjent med ditt ukjente konkurransefortrinn

Les ekspertens råd og bli kjent med ditt ukjente konkurransefortrinn

Eksport er en viktig bærebjelke i norsk økonomi og kan gi bedrifter muligheten til å vokse videre. Likevel er mange bedrifter usikre på om de bør og tør selge produktene sine internasjonalt.

Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering til utenlandske selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge, og styrker dermed konkurransekraften til norske eksportører.

Kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge, Marie Sørli, forteller at mange bedrifter opplever det som utfordrende å ta steget ut i verden.

– Det kan være utfordrende å gå inn i nye markeder med ukjente motparter. Det er derfor viktig å gjøre godt forarbeid, som å vurdere landrisiko. Det meste av norsk eksport går til Europa, men vi har også eksportører som satser i mer fjerntliggende markeder hvor man må ta ekstra forholdsregler, sier Sørli.

Kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge, Marie Sørli

Kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge, Marie Sørli.

Hun trekker frem fem viktige faktorer som kan hjelpe i prosessen:

1. Benytt deg av lokal ekspertise

Å sette seg inn i et nytt marked kan være utfordrende som eksportør. Man mangler ofte kontakter, språket kan være ukjent og man forstår ikke nødvendigvis de lokale normene. Sørli anbefaler derfor å oppsøke lokal hjelp i markedet man ønsker å satse i.

– Ved å benytte lokal ekspertise får du kunnskap fra personer som har nettverk i landet, kjenner språket og har kunnskap og kompetanse som det er vanskelig å opparbeide seg som utenforstående, sier hun.

Sørli anbefaler å kontakte Innovasjon Norges kontorer i utlandet og de norske ambassadene. Disse kan hjelpe til med å identifisere markedsmulighetene og få tilgang til myndigheter og lokale partnere.

Eksportkreditt Norge har også nettverk i mange land og kan bidra med å selge inn finansiering til internasjonale kunder.

2. Kjør bakgrunnssjekker og sjekk landrisikoen

Mange land er mindre transparente enn Norge og krever større grad av informasjonsinnhenting og risikovurderinger.

– Ved å forstå markedet, kunden og hvilket land du opererer i, kan du unngå potensielle fallgruver og sikre at du handler med de riktige motpartene, sier hun.

Eksportkreditt Norge anbefaler derfor å gjøre en bakgrunn

ssjekk av mulige lokale samarbeidspartnere.

Verdensbankens Ease of Doing Business rapporter og Transparency International vurderinger er gratis og gir en god introduksjon til spesifikke forhold og risikomomenter i enkeltland.

– Når vi jobber med spesifikke lånetransaksjoner gjør Eksportkreditt Norge og GIEK dybdeundersøkelser av juridiske, politiske, økonomiske, miljømessige og sosiale forhold som kan ha betydning for låntaker og finansieringen, sier Sørli.

3. Bruk eksportfinansiering som konkurransefortrinn

– Det er en tøff kamp om å vinne kontrakter i utlandet. Ofte konkurrerer du med leverandører fra nasjoner som har lavere kostnadsnivå enn Norge, men kapitaltilgang kan ofte være en utfordring for mange kunder, sier Sørli.

Norske bedrifter har derfor et fortrinn ved at de kan tilby gunstig finansiering, som kan avgjøre om man får landet avtalen eller ikke.

Eksportkreditt Norge gir lån til selskaper, prosjekter og stater som kjøper varer og tjenester fra norske eksportører.

– På denne måten minimerer du risikoen, ettersom du sikrer finansiering til kunden. Du er heller ikke part i låneavtalen, som blir mellom kunden og Eksportkreditt Norge, sier Sørli.

Lånene fra Eksportkreditt Norge er garantert av GIEK og/eller banker.

4. Sjekk importforholdene i markedene du vurderer å selge til

Eksport av varer og tjenester kan være et minefelt dersom du ikke er kjent med hvilke regler som gjelder.

Mange land har særegne regler knyttet til blant annet importrestriksjoner, salgskontrakt, produktkrav, toll og avgifter og eksportdokumenter.

– Som eksportør bør du derfor gjøre deg kjent med regler og restriksjoner i tidlig fase, allerede før du byr på kontrakter, sier Sørli.

Eksportsenteret i Innovasjon Norge har rådgivere som kan bistå med veiledning på en rekke områder.

5. Vurder kredittforsikring for å avdekke risiko ved kredittsalg

Som eksportør er det mulig å sikre seg mot tap dersom du ikke skulle få betalt eller få forsinket betaling fra kunden.

Gjennom kredittforsikring og factoring kan du sikre betaling fra kunden i god tid og styrke arbeidskapitalen i egen bedrift. Man kan også på denne måten avdekke risikoen på en leveranse, et prosjekt, en kontrakt til en spesifikk kjøper eller på en portefølje av kredittsalg.

GIEK Kredittforsikring, som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet, er blant aktørene som tilbyr kredittforsikringsløsninger.

Les mer her om fordelene ved eksportfinansiering

Kontakt
Marie Sørli
Marie Sørli Fisheries and Aquaculture +47 970 44 332 +47 970 44 332