Kommentar: India vokser

En formidabel salgsjobb for norsk eksport i India

Erna Solberg har med seg en stor næringslivsdelegasjon til India denne uka. Der har «Team Norway» en stor salgsjobb: mindre enn tre promille av norsk eksport går til India, verdens tredje største økonomi målt i kjøpekraft – og blant de raskest voksende.

Erna Solberg har med seg en stor næringslivsdelegasjon til India denne uka. Der har «Team Norway» en stor salgsjobb: mindre enn tre promille av norsk eksport går til India, verdens tredje største økonomi målt i kjøpekraft – og blant de raskest voksende.

Kommentar av Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge

I 2017 solgte norske bedrifter varer til India for kun 2,4 milliarder kroner—av en totaleksport på 860 milliarder kroner. Det var en økning fra tidligere år men fortsatt på nivå med eksporten til andre, langt mindre asiatiske land som Malaysia, Thailand og Vietnam. Eksporten til Kina var sju ganger større, 17 milliarder kroner.

I 2030 vil India være verdens mest folkerike land med 1,5 milliarder innbyggere

Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge

Indias økonomi vokser med mellom 7 og 8 prosent årlig. Befolkningsveksten er høy: i 2030 vil India være verdens mest folkerike land med 1,5 milliarder innbyggere. Vi snakker altså om et kjempemarked.

En viktig forklaring for norsk eksports svake posisjon i India er at det kan være notorisk utfordrende å gjøre «business» i landet. India har en historie med proteksjonisme, korrupsjon og innfløkt byråkrati. Den sittende regjeringen under statsminister Narendra Modi har som mål å bedre rammevilkårene for næringslivet.

Landet har bykset fra nummer 130 til nummer 77 i løpet av de to siste årene på Verdensbankens «Ease of Doing Business» rangering. (Norge er rangert som nummer 7.) Indias hopp på så kort tid er imponerende sett i lys av landets størrelse og komplekse styringsstruktur, med mye makt hos delstatene.

Et utfordrende marked kan uansett ikke være hele forklaringen bak Norges tre-promille eksport. Sveriges eksport til India på over 10 milliarder kroner er for eksempel fire ganger større enn Norges.

 

Det er velkomment at Regjeringen i desember lanserte en ny India-strategi. Hovedmålet er «å styrke Norges bilaterale forbindelser og økonomiske samkvem med India.» Å øke norsk næringslivs markedsandeler i India innenfor havbaserte næringer og energimarkeder er blant delmålene.

Dette er bransjer der norske bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes i. De mer konkrete handlingsplanene som skal lages for å støtte opp om strategien må være tydelige på hvor store markedsandeler norske bedrifter har i dag, hvor mye de skal øke, og hvordan de skal øke.

Vårt oppdrag i Eksportkreditt Norge er å fremme norsk eksport ved å tilby gunstige lån til kundene. Indisk lovgivning og finansreguleringer har gjort den jobben vanskelig. Derfor forsøker vi nå nye veier til målet. Denne uka signerer vi en intensjonsavtale om samarbeid med en indisk låneinstitusjon. Den skal resultere i en rammeavtale, som vi håper skal få fart på eksportfinansieringen, spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Tiden for å snakke om potensialet i India er forbi. Nå kan «Team Norway» få resultater.

Kontakt oss
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110