Rio, Brasil
TREDJE RUNDE MED EKSPORTFINANSIERING

Fra Skien til Brasil

Det norske selskapet Safelink har for tredje gang benyttet seg av SMB-finansiering fra Eksportkreditt Norge for å lande en eksportkontrakt med et utenlandsk selskap.

Det norske selskapet Safelink har for tredje gang benyttet seg av SMB-finansiering fra Eksportkreditt Norge for å lande en eksportkontrakt med et utenlandsk selskap.

Skien-bedriften Safelink er et ingeniørselskap som leverer produkter, programvare og løsninger for løfteoperasjoner offshore. Selskapets hovedprodukt er passive hivkompensatorer – såkalte løftedempere – for salg og utleie til offshore- og subseaindustrien. Løsningene skal bidra til å redusere operasjonell risiko ved offshore løfteoperasjoner, samt å redusere avhengigheten av riktige vær- og bølgeforhold.

Det er det amerikanske selskapet Safelink Rentals LLC, hvor Safelink er medaksjonær, som er kjøper av løftedemperne. Safelink Rentals LLC har videre inngått en utleieavtale av utstyret med et offshoreselskap som har et av sine dypvanns subsea installasjonsfartøy på en langsiktig kontrakt med det statseide brasilianske oljeselskapet Petrobras.

Visste du at...
Safelink ved tre anledninger benyttet seg av SMB-finansiering

– Petrobras krever bruk av passive hivkompensatorer ved svært tunge løft, som for eksempel ved installasjon av subsea manifolder på ultradypt vann – mer enn 2 500 meters havdyp. Der kommer våre passive hivkompensator til sin rett, både som et verktøy som gir bedre og sikrere landing av utstyr og som en tilleggssikkerhet i tilfelle noe går galt med den aktive hivkompensatoren, sier Ole Christiansen, CEO i Safelink AS. Enheten er basert på Safelinks nyeste teknologi og kan oppgraderes til en aktiv hivkompensator.

Safelink

Løftedemperne brukes av offshore- og subseaindustrien. Foto: Safelink

Visste du at...
Brasil er Sør-Amerikas klart største land, og det femte største i verden

Lån og garanti

Dette er tredje gang Safelink benytter seg av eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge. Alle ganger har selskapet anvendt såkalt SMB-finansiering, som er en forenklet løsning for kontrakter under NOK 100 millioner kroner. Her benyttes et felles søknadskjema om lånefinansiering og –garanti til henholdsvis Eksportkreditt Norge og GIEK. Eksportøren mottar deretter et felles tilbud og låneavtale.

 

For eksportkontrakter på opptil 50 millioner kroner, kan eksportør selv velge å dekke den resterende risiko som ikke dekkes av garantier gjennom GIEK. Dermed vil ikke lånegaranti fra bank være nødvendig. Den muligheten har Safelink AS valgt å benytte seg av på denne avtalen, hvor GIEK har garantert for resterende 90 prosent av lånet.

Prosessen har fungert veldig bra hver gang

Ole Christiansen, Safelink

– Det er trede gang vi benytter oss av SMB-ordningen til Eksportkreditt Norge, og prosessen har fungert veldig bra hver gang. Vi driver med utleie av utstyr, noe som er svært kapitalkrevende. Derfor er eksportfinansiering en god måte å finansiere opp enhetene vi skal leie ut, uten å måtte gå ut i markedet for å hente penger. Mitt inntrykk er også at sluttkunden føler seg svært komfortabel med at vi har solide finansielle institusjoner i ryggen, sier Ole Christiansen.

Les mer om Safelink på deres nettsider.

Kontakt oss
Laila Johnsen
Laila Johnsen Ocean Industries +47 920 48 936 +47 920 48 936