FØRST UT MED KREDITTRAMMEAVTALE FOR «SCRUBBERE»

Gjør scrubberfinansiering enklere

Tankskiprederiet Inventor Chemical Tankers AS er den første aktøren som benytter seg av Eksportkreditt Norges kredittrammeavtale for ettermontering av såkalte scrubbere på selskapets fartøysflåte.

Tankskiprederiet Inventor Chemical Tankers AS er den første aktøren som benytter seg av Eksportkreditt Norges kredittrammeavtale for ettermontering av såkalte scrubbere på selskapets fartøysflåte.

Inventor Chemical Tankers, med hovedkontor i Bergen, skal ettermontere scrubbere på rederiets syv 19 000 dødvekttonns kjemikalietankere.

Ettermonteringen av scrubberne kan dra nytte av eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge ettersom fartøyene går i utenriksfart. Utstyret skal ettermonteres i løpet av 2019 på skipsverft i Kina som er godkjent av Eksportkreditt Norge og GIEK. Fartøyene ble bygd i tidsrommet 2015 til 2017.

Fakta om nye svovelkrav
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO), hvor de fleste FN-land er medlemmer, har besluttet at fra år 2020 kan drivstoff som havgående skip maksimalt inneholde 0,5 prosent svovel. Det er en reduksjon fra 3,5 prosent i dag. I prinsippet betyr dette at redere vil bli tvunget til å enten bytte til å bruke renere og dyrere drivstoff, eller å installere rensesystemer for eksosgass – såkalte «scrubbere» som reduserer svovelutslipp.

Eksportør er Lysaker-selskapet Clean Marine AS, som begynte å utvikle scrubbere så tidlig som i 2005. Selskapet skal levere sin nyutviklede CleanSOx Compact eksosgassrensesystem, som kjennetegnes ved at det er mindre og har lavere vekt enn førstegenerasjonssystemet. Hensikten ved å ha ulike systemversjoner er at selskapet kan være fleksible med tanke på hvordan skipet ser ut og størrelsen på skip.

– Clean Marine skal ha en stor del av æren for at denne kredittrammeavtalen kom på plass. Selskapet var virkelig aktive i innsalget inn mot Inventor Chemical Tankers, som likte finansieringsløsningen, sier Laila Johnsen, shippingansvarlig i Eksportkreditt Norge.

Foto: Inventor Chemical Tankers

Integrert i eksisterende lånefasilitet

Kredittrammeavtalen som ble inngått var på omtrent 10 millioner dollar totalt, som betales ut i flere etapper i takt med levering av utstyr til de syv skipene. I tillegg integrerte Inventor Chemical Tankers kredittrammeavtalen i selskapets eksisterende lånefasilitet med bankene som har finansiert alle syv kjemikalietankerne.

– Det er i mange tilfeller uproblematisk for oss å integrere kredittrammelånet vårt inn i eksisterende lånefasiliteter som en kunde har.  Såfremt det er solide banker, sier Laila Johnsen, som viser til at Inventor Chemical Tankers har sikret seg konkurransedyktig finansiering for kjøp av scrubberne fra Clean Marine.

– I kredittrammeavtaler utbetaler lånene i flere etapper, i takt med levering av de ulike utstyrsleveransene. Men selve låneavtalen ble inngått i 2017, da Inventor Chemical

Tankers inngikk avtalen med Clean Marine. Da tilbød vi CIRR fastrenten som OECD da hadde fastsatt. Siden har amerikanske renter gått i været, og det er nettopp i et stigende rentemarkedet at CIRR-fastrenten kommer til sin rett. Personlig synes jeg det er moro at et rederi har sikret seg svært konkurransedyktig finansiering gjennom å være tidlig ute med å ta miljøansvar og svovelproblematikken på alvor, sier Laila Johnsen.

Fornøyd låntaker

Låntakeren, Inventor Chemical Tankers, er godt fornøyd med finansieringsløsningen de har fått på plass gjennom Eksportkreditt Norge

– Vi er godt fornøyd med finansieringspakken vi har fått på plass med Eksportkreditt Norge og GIEK. Både prosess og dialog med Eksportkreditt Norge og GIEK, samt våre eksisterende långivere, har vært positiv, sier Øystein Elgan, daglig leder i Inventor Chemical Tankers.

Første gang for Clean Marine

Dette er første gang en kunde av Clean Marine har valgt eksportfinansiering i tillegg til utstyrsleveransene fra selskapet. Men det blir ikke siste gang Clean Marine tilbyr eksportfinansiering til kundene sine.

– Det har vist seg krevende å finansiere de relativt betydelige investeringene som en scrubber krever, både med tanke på utstyr og installasjonsarbeid. At Eksportkreditt Norge kan bidra med en konkurransedyktig løsning på problemstillingen er svært gledelig. Vi vil gjerne benytte oss av eksportfinansiering som salgsverktøy også i fremtiden, sier Nils Høy-Petersen, administrerende direktør i Clean Marine AS.

Finansierer 85% av kontraktsverdi

Eksportkreditt Norge kan finansiere opptil 85 prosent av kontraktsverdien for retrofit-utstyr som internasjonale rederier, eller norske rederier med fartøy i utenriksfart, kjøper fra norske eksportører. Den norske leverandørkontakten må minimum ha 30 prosent norsk innhold.

I tillegg til scrubbere, er Eksportkreditt Norges kredittrammeavtale også tilgjengelig for redere som trenger å ettermontere utstyr som ballastvannrensesystemer til skip.

Kontakt oss
Laila Johnsen
Laila Johnsen Ocean Industries +47 920 48 936 +47 920 48 936
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074