Ronja Challenger
Transporterer levende fisk

Innovativ fisketransport i Skottland

«Ronja Challenger» gikk rett fra verftet Aas Mek. Verksted til oppdrag i Skottland, der båten skal transportere levende fisk til og fra oppdrettsanlegg på en miljøvennlig og trygg måte.

«Ronja Challenger» gikk rett fra verftet Aas Mek. Verksted til oppdrag i Skottland, der båten skal transportere levende fisk til og fra oppdrettsanlegg på en miljøvennlig og trygg måte.

Kjøperen av båten er Ålesund-rederiet Sølvtrans AS, som regnes som et av de fremste rederiene innen brønnbåter. Dette er båter som transporterer levende fisk i store tanker, kalt brønner, fra oppdrettsanlegg til fiskemottak.

Økt effektivitet

Etter dåpen 30. april 2016 gikk «Ronja Challenger» rett på oppdrag med en femårig avtale for Marine Harvest i Skottland. Brønnbåten, som er Sølvtrans’ nittende fartøy, er av beste klasse når det kommer til teknologi.

Med en lengde på 70 meter og lastekapasitet på hele 1 800 kvadratmeter, kan «Ronja Challenger» effektivt frakte store mengder fisk. Båten er konstruert for å sortere og transportere fisken i lukket brønn, som vil si at fisken blir fraktet levende inn til fiskemottakene og til slakting. Dermed økes effektiviteten, samtidig som fisken unngår unødvendig stress og kvaliteten bevares, sier økonomisjef Sjur Olav Stakkestad hos Aas Mek. verksted.

Overvåker fisken

Båten bruker lys og undervannskamera for overvåking av fisken under lasting og transport. Når fisken leveres til fiskemottaket, er «Ronja Challenger» utstyrt med et trykklossesystem, som ved hjelp av overtrykk eller vakuumpumpe fører fisken på en rask og skånsom måte inn til fiskemottaket for å best bevare kvaliteten på fisken.

Maritim eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge har bidratt med finansiering på bakgrunn av at båten går i utenriksfart på en femårig kontrakt med Marine Harvest i Skottland. Totalt bidro Eksportkreditt Norge med 150 millioner kroner til finansieringen av brønnbåten. Lånet har en løpetid på 12 år, og garantistene er DNB og Nordea med 50 % andel hver. Stakkestad forteller at Eksportkreditt Norge var viktig for langtidsfinansiering av nybygget. 

 ─ Vi opplevde et godt samarbeid med Eksportkreditt Norge som håndterte saken profesjonelt og effektivt, sier Stakkestad.

For mer informasjon besøk selskapets nettside.

Foto Aas Mek. Verksted.

Kontakt:
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Fisheries and Aquaculture +47 975 43 444 +47 975 43 444