Mobilbasestasjoner i Gabon

Med Eltek til Afrika

Eksportkreditt Norge har for første gang utbetalt lån til et av Elteks eksportprosjekter.

Eksportkreditt Norge har for første gang utbetalt lån til et av Elteks eksportprosjekter.

Eltek er i ferd med å levere strømsystemer til 350 mobilmaster i Gabon. Det er selskapet Energy Vision Ltd. som skal anskaffe strømforsyningsutstyret og drifte dette til mobilbasestasjoner i det afrikanske landet. Kunden til Energy Vision er det indiske mobilselskapet AIRTEL (Airtel Gabon), som er landets dominerende med en markedsandel på 60 prosent.

Energy Visions målsetting er å bli en ledende tilbyder av strømforsyningsløsninger for telekommunikasjonsbaser i fremvoksende markeder, spesielt Afrika sør for Sahara.

Lånet er et såkalt SMB-B lån der eksportøren gir leverandørkreditt. Eksportkreditt Norges lån er på USD 2 677 500, 100 prosent garantert av GIEK. Elteks andel som leverandørkreditt er på USD 297 500, og de står selv som risikotaker for 10 prosent av finansieringen til Energy Vision.