Spennende tid i møte

Mulighetene åpner seg i Kina!

Etter Beijings mer enn seks år lange utfrysing av Norge, øyner norsk næringsliv fornyede muligheter. Eksportkreditt Norge opplever økende interesse.

Etter Beijings mer enn seks år lange utfrysing av Norge, øyner norsk næringsliv fornyede muligheter. Eksportkreditt Norge opplever økende interesse.

Statsminister Erna Solberg reiste 7. april på offisielt besøk i Kina. Det første statsministerbesøket på ti år er en viktig markering av at Beijings mer enn seks år lange utfrysing av Norge nå endelig er over. Med seg hadde Solberg 240 næringslivsaktører, den største norske næringsdelegasjonen til et land noensinne. Programmet dreide seg i store trekk om å fremme norske interesser og stimulere til økt samhandel. Som verdens nest største økonomi, er Kina en nøkkelspiller, og norsk næringsliv øyner fornyede muligheter.

– Det er stor interesse for det kinesiske markedet nå og vi ser mange muligheter for norsk næringsliv. Eksportkreditt kommer til å være enda mer synlige i Kina i løpet av året og bistå norske bedrifter med finansiering, sier Ivar Slengesol, Director of Lending- Industry and Clean Technologies.

– Vi har tidligere finansiert norsk utstyr til ikke-kinesiske redere som har bygget skip i Kina. Vi går en spennende tid i møte når mulighetene nå åpner seg for å bistå med finansiering av varer og tjenester til kinesiske låntakere, fortsetter Slengesol.

En av de første kontraktene som ble undertegnet i kjølvannet av det normaliserte forholdet stod Oslo-firmaet Alfsen og Gunderson for. Kontrakten, som ble inngått med Anhui Taipingyang Special Mesh Industry Co., omfatter levering av utstyr til papirindustrien med en verdi på 27 millioner kroner, finansiert gjennom et lån fra Eksportkreditt Norge og lånegaranti fra GIEK.

– Vi fristet med eksportfinansiering, og det var litt enklere å få til nå etter nyttår, sier, Oscar Olsen, ansvarlig for utstyr til papirindustrien i Alfsen og Gunderson, til E24.

Selskapet har levert til Kina siden midten av 90-tallet. I årene etter nobelprisen gikk leveransene til vestlige selskaper i landet. Nå er det, ifølge Olsen, enklere å jobbe mot kinesiske kunder igjen.

Ny delegasjon

I juni går turen igjen til Kina i forbindelse med et seminar i regi av Norwegian Energy Partners og CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Her skal utfordringer innen kinesisk undervannsteknologi adresseres. Eksportkreditt Norge vil være til stede for å informere om norsk eksportfinansiering.

I asiatiske og europeiske land (ASEM) utgjør små og mellomstore bedrifter (SMB) en høy prosentandel av antall selskaper, 98% i Asia og 99% i Europa. SMB`er er dermed en viktig faktor for økonomisk vekst og økt handel, men tilgang til finansiering kan by på utfordringer.

– Generelt har mindre bedrifter større utfordringer knyttet til finansiering enn store bedrifter. Derfor har vi også utformet en egen løsning spesielt rettet mot SMB-markedet, sier Slengesol.

For eksportkontrakter under 100 millioner kroner har Eksportkreditt Norge og GIEK en «SMB løsning» med blant annet felles søknadsskjema og forenklet lånedokumentasjon. Se skjema her.

For spørsmål om eventuelle muligheter i Kina, ta kontakt med:

Ivar Slengesol

Director of Lending - Industry and Clean Technologies

m: +47 991 14 110

m: +47 991 14 110

For spørsmål om eventuelle muligheter i Kina, ta kontakt med: