doing business på norsk

Nordmenns sterke og svake sider

Sjekk hvilken oppfatning verden der ute har av nordmenn på forretningstokt.

Sjekk hvilken oppfatning verden der ute har av nordmenn på forretningstokt.

Å drive handel i utlandet er ikke som å drive handel hjemme. Annerledes marked, regelverk og forretningskultur gjør at det sjelden er ren plankekjøring å selge sine varer og tjenester utenfor Norges grenser.

– Å sette seg inn i disse forskjellene er essensielt for å lykkes med å eksportere, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge.

Han har gjennom sitt arbeid mye kontakt med norske bedrifter som har ambisjoner om å selge sine varer og tjenester ute i verden.

Typisk kutyme

Det er nærmest opplest og vedtatt at i Øst-Asia tar det lang tid å hale kontrakter i land, da man anser det som viktig å bygge relasjon med forretningspartnere først. Tyskerne er opptatt av korrekthet og effektivitet, og ikke glade i møter uten tydelig agenda og resultat. Amerikanerne er tilhengere av konstruktiv kritikk, og synes diskusjoner er en viktig del av forhandlingsprosessen. For eksempel.

Men hva med oss nordmenn? Hvilke (u)vaner har vi lagt oss til når vi driver business? Hvordan oppfattes vi av våre utenlandske motparter?

Dette er det viktig å være klar over om du vil lykkes med eksport og skal ut i verden og prøve å selge varene eller tjenestene dine.

– En forhandlingsprosess vil gå mye lettere dersom du kjenner karakteristikkene ved både egen og motpartens forretningskultur, sier Slengesol.

– Da er det lettere å se hvordan du øker sjansen for å få ja når du byr opp til dans.

Så hva er nordmannens sterke og svake sider når det skal gjøres business?

Sterke sider

I forretningslivet oppfattes nordmenn som:

 • Ærlige og ukorrupte. Vi er kjent for å være reale og ikke opptatt av personlig vinning.
 • Gode på innovasjon og kvalitet. Norske produkter og tjenester ryktes å være top of class, men dyre.
 • Til å stole på, holder avtaler. Nordmenn gjør som de sier og sier det de gjør.
 • Imøtekommende og hjelpsomme. Nordmenn er hyggelige og gir gjerne råd.
 • Høy rettferdighetssans. Vi er opptatt av fairness.

Svake sider

 • Svært direkte. Dette gjør at vi fort kan oppfattes som uhøflige og arrogante.
 • Lite fleksible ift. kundenes behov. Vi er ikke spesielt villige til å tilpasse produkter eller tjenester, vi selger det vi har, «take it or leave it».
 • Distanserte og «kalde». Vi skiller mellom det private og forretningsmessige, og byr ikke på personlige historier.
 • Dårlige på konflikthåndtering. Vi oppfattes som løsningsorienterte, men ikke komfortable hvis det oppstår en konflikt.
 • Begrenset forståelse av andre kulturer. Nordmenn er ikke opptatt av kulturforskjeller, og ser derfor ikke nødvendighten av å tilpasse seg.
 • Vanskelig tilgjengelige. Korte arbeidsdager og mange ferier gjør at vi ikke er så lette å få tak i og respons fra.

Kilde: Rapporten Norge 2016: Sterk på produkt, svake på marked Tilbakemeldinger fra næringslivet i 17 land