Agua Fria
Gigantprosjekt i Honduras

Norsk fornybarsatsing i Latin-Amerika

I solrike Sør-Hondureas har norske Scatec Solar bygget den imponerende solparken «Agua Fria». Og dette er bare starten på soleventyret i Latin-Amerika.

I solrike Sør-Hondureas har norske Scatec Solar bygget den imponerende solparken «Agua Fria». Og dette er bare starten på soleventyret i Latin-Amerika.

Solparken, med en effekt på 60 MW, dekker et område tilsvarende over 100 fotballbaner og produserer rundt 100 gigawatt-timer (GWh), tilsvarende energibehovet til 80 000 husstander.

Helhetlig tilnærming

Scatec Solar har tatt hånd om hele prosessen fra utvikling, konstruksjon og ferdigstillelse. Nå som prosjektet er fullført, har det norske selskapet også ansvar for drift av anlegget. Solparken er en del av en større satsing der myndighetene i Honduras ønsker å sikre til sammen 300 MW solenergi i landet. Det statlige selskapet Norfund og livsforsikringsselskapet KLP er medinvestorer sammen med det honduranske selskapet PEMSA.

Visste du
At viktige eksportvarer for Honduras er kaffe, bananer og skalldyr

─ Vår helhetlige tilnærming gjør at vi kan sikre oss og realisere attraktive prosjekter som ellers ikke ville vært mulig, og det gir også en mer forutsigbar og stabil drift. I tillegg bidrar den stadig lavere prisen på fornybar teknologi til at flere utviklingsland nå ser på fornybar energi som en måte å møte deres voksende behov for energiproduksjon, sier CFO Mikkel Tørud i Scatec Solar.

Milepæl

Agua Fria er Scatec Solars første solpark i Latin-Amerika, og nå satser selskapet på å utvikle flere prosjekter i området.

Den nye solparken Agua Fria var en viktig milepæl og representerer vårt første steg inn i det lovende markedet i Latin-Amerika

Mikkel Tørud, Scatec Solar

─ Den nye solparken Agua Fria var en viktig milepæl og representerer vårt første steg inn i det lovende markedet i Latin-Amerika, sier Tørud.

I oktober 2015 signerte Scatec Solar og Norfund en ny langsiktig kontrakt for kjøp av det 53 MW prosjektet Los Prados i Honduras. Prosjektet har sikret en 20-års kraftavtale med det statlige elektrisitetsverket ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Videre forteller Tørud at Scatec Solar planlegger to nye prosjekter i Brasil på totalt 78 MW, der utbyggingen forventes å starte i første kvartal 2017.

Lokal arbeidskraft

I konstruksjonsperioden av Agua Fria var 82 prosent av de 1050 ansatte fra lokalsamfunnet, og i underkant av 300 arbeidere mottok en formell attest. Flere kvinner var også ansatt i både tekniske- og administrative stillinger, og til sammen bidro prosjektet med USD 410 000 til lokale skoler, infrastruktur og utstyr til lokale sykehus.

Agua Fria

Store dimensjoner: Solparken sett fra luften. Foto: Scatec Solar

Eksportfinansiering

Det er det statlige elektrisitetsverket ENEE (Empresa Nacional de Energia Electricia) som vil kjøpe kraften på en langsiktig kontrakt på 20 år. Eksportkreditt Norge bidro med USD 51,3 millioner til finansieringen av solparken. Lånet har en løpetid på 12 år og garantist er GIEK. Eksportkreditt Norge og GIEK vil også bidra i finansieringen Scatec Solars solpark i Los Prados.

Kontakt oss:
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110