Magseis
Viktig kontrakt

Norsk seismikkteknologi kartlegger bunnen av Rødehavet

Avtalen med BGP/Saudi Aramco bidrar til ytterligere vekst for det norske eksporteventyret Magseis.

Avtalen med BGP/Saudi Aramco bidrar til ytterligere vekst for det norske eksporteventyret Magseis.

På oppdrag for BGP/Saudi Aramco leverer norske Magseis seismikkteknologi til kartlegging av Rødehavets havbunn. Med GIEK som garantist har Eksportkreditt Norge bidratt med et lån på 30,6 millioner kroner.

– Eksportkreditt og GIEK har spilt en viktig rolle i at vi kunne gjennomføre den svært viktige kontrakten med BGP/Saudi Aramco. Med finansieringen på plass kunne vi investere i den nødvendige ekspansjonen og fortsette utviklingen av selskapet, sier CFO i seismikk-selskapet Magseis, Mikkel Ektvedt.

Eksportkreditt og GIEK har spilt en viktig rolle i at vi kunne gjennomføre den svært viktige kontrakten med BGP/Saudi Aramco

Mikkel Ektvedt, Magseis

Seismikkteknologien fra Magseis er satt sammen av flere norske leverandører. Siemens har produsert andregenerasjons-sensorer, mens Frekhaug Stål og Carl Stahl har produsert hhv. sensorhusene og kablene.

– Siemens er veldig tilfreds med å kunne tilby Eksportkreditt Norges gunstige vilkår til våre kunder, og vi ser det som veldig sannsynlig at flere i fremtiden også vil komme til å benytte seg av samme finansieringsmulighet, sier Ralph Pfaller i Siemens Norge.

Eksportkreditt Norge tilbyr forenklede finansieringsprodukter for mindre eksportkontrakter, som gjør det mulig å foreskrive eksportfinansiering til en norsk kjøper så lenge oppdraget er basert i utlandet.

– Siemens’ innsats har vært meget viktig for å få finansieringen på plass for Magseis. Ved å synliggjøre dette prosjektet håper vi flere selskaper får øynene opp for de mulighetene vi kan tilby av finansieringsløsninger, sier Laila Johnsen i Eksportkreditt Norge.

Foto: Magseis ASA

Laila Johnsen
Laila Johnsen Ocean Industries +47 920 48 936 +47 920 48 936