Ål
Fra Norge til Portugal

Norske AquaOptima leverer oppdrettsanlegg for ål

AquaOptima i Trondheim har designet og levert klekkerier og landbaserte anlegg over hele verden. Nå står Portugal for tur.

AquaOptima i Trondheim har designet og levert klekkerier og landbaserte anlegg over hele verden. Nå står Portugal for tur.

Kjøperen av oppdrettsanlegget er FindFresh, som eies av fire aktører med 20 års erfaring i markedet for distribusjon av ål. Anlegget, med en kapasitet på 500 tonn, vil ligge ca. 15 mil nord for Lisboa og skal etter planen stå ferdig i september 2015.

Visste du at...
Ålen har vært totalfredet i Norge fra 2010

Eksportkreditt Norge bidro med EUR 7.8 millioner til finansieringen av oppdrettsanlegget. Lånet har en løpetid på fem år fra levering, og garantister er GIEK (90 %) og Nordea (10 %).

Mer informasjon om AquaOptima finner du på selskapets nettsider.