Oppdrettsanlegg
FRA NORGE TIL SMARAGDØYA

Økologisk irsk laks med et hint av Norge

Den britiske popstjernen Ed Sheeran synger om en “pretty little Galway girl”, men norske eksportører har reist til Galway av en helt annen grunn.

Den britiske popstjernen Ed Sheeran synger om en “pretty little Galway girl”, men norske eksportører har reist til Galway av en helt annen grunn.

Bradán Beo Teoranta er et selskap som for få år siden startet med oppdrett av økologisk laks i Kilkieran Bay på vestkysten av Irland. I dag produserer selskapet mellom 2 500 og 3 000 tonn økologisk laks hvert år.

Visste du at…
Lakseoppdrett har foregått i Irland fra tidlig på 1980-tallet?

Bedre fiskevelferd

Det irske fiskeoppdrettsselskapet har vært i virksomhet siden 2012 og har investert i videreutvikling av sitt anlegg for oppdrett av økologisk laks. Selskapet har betydelig færre fisk i hver merd sammenlignet med det som er vanlig i lakseoppdrett. En viktig fordel med færre fisk i hver merd, er at det fører til bedre fiskevelferd, mindre sykdom og reduksjon av problemer med lakselus.

Videre kan fisken – fra smolt til laks – bare fôres med økologisk fôr hvis den skal regnes som økologisk oppdretteslaks. Virksomheten må også følge en rekke andre forskrifter. Fordelen er ifølge Bradán Beo Teoranta at økologisk oppdrettslaks kan prises høyere når den selges til selskapets kunder, som for 90 prosents vedkommende finnes i utlandet, hovedsakelig supermarkedkjeder i Europa og USA.

– Kundene er villig til å betale en høyere pris for vår økologiske oppdrettslaks fordi de – og vi – finner at den har en bedre kvalitet enn konvensjonelt oppdrettet laks. På den annen side er det dyrere å produsere økologisk laks fordi du må benytte fiskeolje og proteiner av høyere kvalitet og unngå bruk av antibiotika og kjemikalier, og ha færre fisk i hver merd», sier administrerende direktør Liam Roche i Bradán Beo Teoranta.

Fish Farming

Mørenot Aquaculture og AKVA Group har levert utsyr til Irland. Foto: Bradán Beo Teorant

Visste du at…
Irland var et foregangsland for økologisk produksjon med godkjennelse av verdens første økologiske lakseoppdrettsanlegg, Clare Island?

Norske leverandører

For å utvikle sitt nyeste oppdrettsanlegg har Bradán Beo Teoranta søkt bistand hos to norske leverandører til fiskeoppdrettsbransjen. Selskapet har bestilt en fôringslekter fra AKVA Group og nøter og nettinger for fiskeoppdrettsmerder fra Mørenot Aquaculture AS.

– For AKVA Group er det i realiteten selskapets skotske virksomhet som har solgt og levert fôringslekteren, men da norsk innhold står for minimum 30 prosent av den samlede leveransekontrakten, kvalifiserer prosjektet for finansiering fra Eksportkreditt Norge. Vi oppfordrer andre selskaper basert utenfor Norge til å utnytte denne typen av prosjektfinansiering, sier Kaare Haahjem, som er ansvarlig for Eksportkreditt Norges virksomhet innen fiskeri og fiskeoppdrett.

Haahjem legger til at Irland et relativt nytt område for Eksportkreditt Norge.

Visste du at…
Alle irske anlegg inspiseres 14 ganger i året i henhold til en nasjonal plan for bekjempelse av sykdom som utgjør en del av produksjonstillatelsen?

– Dette er det første prosjektet vi noen gang har finansiert i Irland. Vi har tidligere besøkt landet og drøftet finansiering av fiskefartøyer, men ikke spesielt når det gjelder fiskeoppdrett. Vi er imidlertid meget fornøyd med at AKVA Group gjorde Bradán Beo Teoranta oppmerksom på eksportfinansiering. Det pågår i dag drøftelser med flere irske selskaper om forskjellige prosjekter, så det ser ut til at Bradán Beo Teoranta har bidradd til at andre irske selskaper har fått øynene opp for eksportfinansiering, sier Haahjem.

Menneskene i Eksportkreditt Norge er meget serviceinnstilt

Liam Roche, Bradán Beo Teoranta

Liam Roche i Bradán Beo Teoranta forteller at selskapet har innkjøpt utstyr fra norske leverandører tidligere, men da uten støtte av eksportfinansiering.

 

– Det var sjefen for AKVA Groups britiske virksomhet som presenterte eksportfinansiering som et alternativ for oss. Siden dette var første gang vi har benyttet oss av eksportfinansiering, og det var første gang Eksportkreditt Norge har finansiert et prosjekt i Irland, tok prosessen antagelig noe lengre tid enn vanlig, men vi er fornøyd med sluttresultatet. Menneskene i Eksportkreditt Norge er meget serviceinnstilt og enkle å ha med å gjøre, sier Liam Roche.

Fish Farming

Lakseoppdrett har foregått i Irland fra tidlig på 1980-tallet. Foto: Bradán Beo Teorant

Kontakt oss
Kaare Haahjem
Kaare Haahjem Ocean Industries +47 415 54 431 +47 415 54 431