Propell
En bedre løsning for kjøper

«Parts of ship»: derfor er ordningen verdifull

«Parts of ship» er en finansieringsløsning som gir bedre betingelser for kjøpere av norsk skipsutstyr og tjenester til skipsindustrien.

«Parts of ship» er en finansieringsløsning som gir bedre betingelser for kjøpere av norsk skipsutstyr og tjenester til skipsindustrien.

– Rederier kjøper gjerne utstyr til flere skip samtidig. Med «parts of ship»-ordningen kan vi sette opp en finansieringsløsning som samler alt utstyret under ett og samme skip, og dermed tilby bedre betingelser, sier Tellef Tellefsen i Eksportkreditt Norge.

Pumper, maling og designtjenester

For eksempel: et rederi ønsker å kjøpe pumper fra en norsk eksportør. Ved å samle alt utstyret på ett og samme skip utløses noen fordeler. I stedet for 10 prosent finansiering på hvert av åtte skip så sørger ordningen for 80 prosent finansiering på ett av skipene.

– Ved å samle alt utstyret på samme skip kan vi tilby betingelser som på andre skipstransaksjoner, og ikke bare kapitalvarer. Det betyr blant annet at vi kan tilby helt opp til tolv års nedbetalingstid mot vanligvis fem til åtte år, sier Tellefsen. Løsningen er attraktiv både med tanke på forenkling av struktur og muligheten for å oppnå 12 års løpetid.

Vi kan tilby helt opp til tolv års nedbetalingstid mot vanligvis fem til åtte år.

Tellef Tellefsen

«Part of ship» ble godkjent av OECD på midten av 2000-tallet, og har siden den gang blitt hyppig brukt av eksportører som ønsker eksportfinansiering ved salg av deler, pumper og utstyr, eller software i form av designtjenester, og maling for den saks skyld.

I den senere tid har norske rederier som Höegh LNG, Grieg og Oddfjell SE benyttet seg av «parts of ship»-ordningen.

Vil du vite mer om ordningen?

Ta kontakt med Tellef i dag.