Et soleventyr

Derfor lykkes Scatec Solar ute i verden

Scatec Solar er en suksesshistorie innen norsk fornybar eksportindustri. Siden oppstarten i 2007 har selskapet vokst til å bli en internasjonal solenergibedrift med 150 ansatte og en energiportefølje på snart 1131 MW. Hva mener de selv har vært avgjørende for suksessen?

Scatec Solar er en suksesshistorie innen norsk fornybar eksportindustri. Siden oppstarten i 2007 har selskapet vokst til å bli en internasjonal solenergibedrift med 150 ansatte og en energiportefølje på snart 1131 MW. Hva mener de selv har vært avgjørende for suksessen?

– Det er spesielt tre ting vi mener har vært viktig for oss i å lykkes ute i verden. For det første har vi valgt å ha en rendyrket forretningsmodell der vi har prioritert å bli god på én ting, nemlig å bygge, eie og drifte storskala solkraftanlegg, sier Mikkel Tørud, som er CFO i selskapet.

En av utfordringene selskapet møter er å håndtere mange prosjekter i mange ulike land til samme tid. Det kan være utfordrende å arbeide med myndigheter i ulike land, som alt fra Rwanda til Tsjekkia og Honduras, men med en rendyrket forretningsmodell er det likevel mulig å jobbe med flere prosjekter i ulike land.

– Den andre årsaken jeg vil trekke frem er at selv om vi har ansatt folk fra mange fagdisipliner så har mange en bred tverrfaglig kompetanse og evner til å kommunisere godt både på politisk nivå og «på bakken». Dette er spesielt viktig når du samarbeider med utviklingsland som har en ambisjon om å satse på fornybar energi, og som ikke helt vet hvordan de skal gå frem, sier Tørud.

Scatec Solar har ansatt spesialister i alt fra ingeniørfaget til jus. Tørud mener det gjør selskapet mindre avhengig av å bruke eksterne ressurser, og at sannsynlighet for å lykkes øker fordi de blir mer treffsikre på å prioritere prosjektene sine.

– Når vi gjør vurderinger av nye forretningsmuligheter er det en stor fordel for oss å ha denne kompetansen internt, Vi unngår å bruke masse tid og ressurser på forretningsmuligheter der vi eksempelvis mistenker problemer med kraftsalgsavtaler, landarealer eller bestemmelser som bankene ikke kan akseptere. Det blir lettere og mer effektivt å stille kontrollspørsmål når våre ansatte har gjort dette sammen før, sier Tørud.

 

I møte med myndigheter, spesielt i utviklingsland og i fornybarprosjekter, er det en stor fordel med et langsiktig perspektiv på investeringen. Gode referansecase er viktig å kunne vise til. Markedene som Scatec Solar opererer i fungerer ikke alltid optimalt finansielt sett.

– Den siste faktoren er at vi hele tiden har vært bevisst på at partnerskap er viktig for å lykkes som et lite selskap. Utviklingsbanker, som IFC, EBRD, Norfund, multinasjonale banker med mandat til å finansiere i utviklingsland, og selvfølgelig partnerskap med Eksportkreditt Norge og GIEK er helt avgjørende for å lykkes, sier Tørud.

Partnere som Eksportkreditt Norge, IFC og EBRD har ofte tette bånd til myndighetene. På grunn av dette, og at Norge har et sterkt omdømme i utlandet, blir det lettere for begge parter å bli enige. Scatec Solar kan dermed være trygge på at landene står ved sine forpliktelser i inngåtte avtaler.

– Vi ønsker å være trygge på at landene står ved sine forpliktelser i inngåtte avtaler. Bred forankring hos våre finansielle partnere sikrer tillit og tar ned risikoen i prosjektene for alle parter, sier Tørud.

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110