Kongsberg-Evotec
Karltegger havbunnen med noder

Seismikk O’ hoi!

Eksportkreditt Norge har utbetalt et lån på 30 millioner kroner til Axxis Geo Solutions. Lånet skal finansiere to nyutviklede nodehåndteringssystemer fra Kongsberg Evotec.

Eksportkreditt Norge har utbetalt et lån på 30 millioner kroner til Axxis Geo Solutions. Lånet skal finansiere to nyutviklede nodehåndteringssystemer fra Kongsberg Evotec.

– Når man er ny på markedet slik som oss, er det viktig å ha riktig utstyr på plass. Stort sett leier vi inn båter og noder, men vi hadde et ønske om å eie nodehåndteringssystemet selv fordi det både er enklere og billigere – det gir oss et konkurransefortrinn og gjør oss mer fleksible, sier Svein Knudsen, CFO hos Axxis Geo Solutions.

Noder

Nodeseismikk går ut på å legge seismiske sensorer eller «noder» i et forhåndsbestemt mønster på havbunnen. Når nodene er lagt ned, kjører man over feltet med såkalte skytebåter som genererer sjokkbølger som trenger ned i bergartene under nodene og reflekteres tilbake. Dette vil til slutt danne det seismiske «bildet» av feltet. Selve nodehåndteringssystemet brukes for å håndtere tauet som nodene er hengt på.

– Etter at skyting er ferdig plukkes nodene opp i en gitt rekkefølge. Det gjøres ved at man fisker tak i enden på tauet som er lagt ut, og drar dette inn igjen ved hjelp av utstyr som man har om bord. Etter dette blir nodenes batterier ladet på en docking-stasjon, samtidig som man henter ut de seismiske dataene, forteller Bjørn Berge som er operasjonssjef hos Kongsberg Evotec.

Nodehåndteringssystemet som Axxis har kjøpt, bruker vinsjer til å dra inn tauet, og har kapasitet til å lagre opp mot 100 km tau på hver vinsj. Systemet har også en kompensator som kjører tauet i en kontrollert loop. Tidligere har man i større grad hatt manuell håndtering av slike systemer, men ny automatikk er både sikrere og legger til rette for langt høyere operasjonshastigheter.

Visste du at...
Tradisjonelt har såkalt «tauet seismikk» vært dominerende, men i løpet av de senere år har nodeseismikk blitt mer populært. Nodeseismikk er spesielt godt egnet til å samle inn nye seismiske data på felt der installasjon på overflaten hindrer bruk av konvensjonell seismikk, eller der bunnforholdene er ekstra utfordrende.

Internasjonal aktør

Axxis Geo Solutions ble startet opp i januar i fjor, men er allerede en internasjonal aktør med kontorer i Indonesia, Norge og USA. Nodehåndteringssystemene som selskapet har bestilt fra Kongsberg Evotec består av et standardprodukt som er spesialtilpasset utstyret som brukes og nodene som blir satt ut. De to første systemene ble levert i løpet av sommeren.

Vi ser at dette er et økende marked med nye spennende og dyktige aktører

Bjørn Berge, Kongsberg Evotec

– Dette er vårt første oppdrag for Axxis. Vi har levert to nodehåndteringssystemer til dem som allerede er operasjonelle, og vi skal levere et tredje system i fjerde kvartal. Vi ser at dette er et økende marked med nye spennende og dyktige aktører som kommer på banen, uttaler Berge.

Eksportfinansiering

Selv om både leverandør og låntaker ligger i Ulsteinvik kvalifiseres avtalen til eksportfinansiering ettersom utstyret anvendes på fartøy som skal operere offshore og i utlandet.

– Nodehåndteringssystemene skal først brukes på to skip – Geo Caspian og Havila Fortune – som skal operere offshore India. De skal ned på kontrakt på slutten av året, men nodehåndteringssystemet vil bli brukt på andre skip etter det, forteller Knudsen.

Eksportkreditt Norge er godt fornøyd med å kunne bidra med eksportfinansiering for denne teknologien.

– Det smarte med dette systemet er at man kan håndtere nodene uten at kabelen stopper opp, og systemet kan håndteres av én mann alene, uttaler Preben Aakermann som er kundekontakt for Axxis i Eksportkreditt.

Kontakt oss
Preben Aakermann
Preben Aakermann Ocean Industries +47 928 03 561 +47 928 03 561
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074