MS Stavangerfjord etter ombyggingen
Miljøvennlige cruiseferjer blir større

Slik øker Fjord Line lugarkapasiteten med over 20 prosent

Et splitter nytt toppdekk gir 64 nye lugarer på hvert av søsterskipene MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord».

Et splitter nytt toppdekk gir 64 nye lugarer på hvert av søsterskipene MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord».

Helt siden Fjord Lines to skip startet å trafikkere ruten Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund i 2013 og 2014, har de tidvis seilt med sprengt kapasitet i høysesongen. Så stor har passasjerveksten vært at rederiet nå har valgt å utvide både MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord».

– Vi bygger et splitter nytt toppdekk – dekk 10. Med 64 nye lugarer og 210 nye sengeplasser på hvert av skipene er vi i stand til å møte etterspørselen bedre. Dette er vitalt for Fjord Lines videre utvikling innen markedet for passasjer- og frakttrafikk i Norge, Sverige og Danmark, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line.

Skipene øker lugarkapasiteten med over 20 prosent etter ombyggingen. Foto: Jon Inge Nordnes

Det er skipsverftet Fosen Yard i Rissa i Trøndelag som har fått den omfattende jobben. Etter seks uker i dokk var MS «Stavangerfjord» tilbake i trafikk med et nytt dekk 13. desember 2017. Nå er det søsterskipet MS «Bergensfjord» som skal gjennom den samme ombyggingen, med forventet ferdigstillelse 15. februar 2018.

Konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom, er fornøyd med ombyggingen. Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Luksuslugarer

De nye lugarene plasseres forut på skipenes 10. dekk. Mange av dem vil være i oppgraderte kategorier, med panoramautsikt og stor boltreplass.

– Dette er alternativer for den som ønsker et innslag av luksus på reisen. Her får man fantastisk utsikt over baugen som en del av helhetsopplevelsen. De resterende lugarene bygges for fraktgjester, enkeltpassasjerer, par og familier, sier Ternblom. Han påpeker at ombyggingen så langt er en ubetinget suksess, både rent teknisk og for Fjord Line som merkevare.

Lugar

I de nye lugarene kan gjeste boltre seg i luksuriøse omgivelser. Foto: Jon Inge Nordnes

–  Vi står også bedre rustet for å møte etterspørselen som vil komme i høysesong, nå som lugar- og sengeplasskapasiteten har økt betydelig, sier Ternblom. Med utvidelsen øker fergerederiet lugarkapasiteten med over 20 prosent på ruten. I tillegg til nye lugarer blir også buffetrestauranten på skipene utvidet med 114 nye sitteplasser.

Visste du at…
Eksportkreditt Norge har finansiert både byggingen og ombyggingen av MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord». Skipene fikk høyest score i miljøskipsindeksen i konkurranse med over 3000 skip våren 2015.

Samarbeid med Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge har finansiert ombyggingen av skipene med to lån på 58 millioner kroner hver. Lånene er garantert av GIEK (60 %), Sparebanken Vest (20 %) og Sparebank 1 SMN (20 %).

– Bidraget til Eksportkreditt Norge har vært avgjørende for realiseringen av ombyggingen. I forbindelse med store prosjekter som dette, er Fjord Line helt avhengige av gode samarbeidspartnere. Eksportkreditt Norge tilhører definitivt denne kategorien, sier Ternblom.

Buffetrestaurant

Buffetrestauranten på skipene er utvidet med 114 nye sitteplasser. Foto: Jon Inge Nordnes

Imponerende utvikling

Eksportkreditt Norge og Fjord Line har hatt godt samarbeid over flere år. Da de to søsterskipene i sin tid ble bygget, var Eksportkreditt Norge med på finansieringssiden. Kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge, Tellef Tellefsen, er imponert over utviklingen rederiet har hatt de siste årene.

– Fra å være et rederi med betydelige utfordringer seiler Fjord Line nå definitivt i medvind. Vi gleder oss over den flotte utviklingen og er stolte over å bidra med finansiering til ombyggingen av de to miljøskipene, sier Tellefsen.

Vi gleder oss over den flotte utviklingen

Tellef Tellefsen, Eksportkreditt Norge

Miljøsatsing

MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og de største cruisefergene i verden som seiler med såkalt «single fuelled LNG engine». Det innebærer at skipenes motorer utelukkende drives av flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje. Gjennom denne miljøsatsingen ligger Fjord Line i forkant av nye og strengere utslippsbestemmelser, og miljøgevinsten er betydelig langs kysten og i de fire havnene som cruisefergene anløper.

MS Stavangerfjord

MS «Stavangerfjord» var ferdig ombygget i desember 2017. Foto: Erik Ask

Fakta Fjord Line

  • Rederi som tilbyr sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige.
  • Er i kraftig vekst som følge av nye skip og et utvidet tilbud til passasjerer og godstransportører.
  • I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark.
  • Selskapet ble startet i 1993 og har i dag om lag 750 ansatte.
Kontakt oss
Tellef K. Tellefsen
Tellef K. Tellefsen Ocean Industries +47 920 64 968 +47 920 64 968