Eksport fra Norge
Hvordan lykkes med eksport

Eksport – ti tips som gjør at du lykkes

Å ta steget ut i verden er utfordrende for de fleste bedrifter. Derfor har vi samlet ti konkrete hjelpemidler og tips til eksport som kan hjelpe din bedrift på veien.

Å ta steget ut i verden er utfordrende for de fleste bedrifter. Derfor har vi samlet ti konkrete hjelpemidler og tips til eksport som kan hjelpe din bedrift på veien.

1. Benytt deg av lokal ekspertise for eksport

Hjelp til å knytte kontakter, fremskaffe markedsanalyser og navigere i markedet du vurderer å eksportere til, er lett tilgjengelig.

Markeds-, business- og teknologirådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter.

Dersom du ønsker bistand «on the ground» for å selge inn eksportfinansiering til dine internasjonale kunder, har Eksportkreditt Norge folk i Brasil, Singapore og USA. De bistår deg gjerne lokalt.

Visste du at…
Norges eksport av varer og tjenester i 2016 var 1250 milliarder kroner (inkl. olje og gass)?

2. Gjør deg kjent med eksportfinansiering som konkurransefortrinn

Det er tøff kamp om å vinne kontrakter i utlandet. Ofte konkurrerer du med leverandører fra nasjoner som har lavere kostnadsnivå enn Norge. Men kapitaltilgang kan ofte være en utfordring for mange kunder. Derfor kan du, i tillegg til kapitalvaren eller tjenesten du forsøker å selge, også tilby kunden din gunstig finansiering – slik at de har midler til å sette kontrakten ut til din bedrift.

Lurer du på hvordan din bedrift kan dra nytte av eksportfinansiering? Da anbefaler vi deg å se vår nye film som forklarer eksportfinansiering på to minutter.

Se hvordan norske selskapene Skipsteknisk og Simek har landet en avtale om eksport av tråler til sjømatgiganten Sealord i New Zealand med hjelp fra eksportfinansiering. 

3. Sjekk importforholdene i markedene du skal selge til

Eksport av varer og tjenester kan være et minefelt dersom du ikke er kjent med hvilke regler som gjelder. Svært mange land har særegne regler knyttet til importrestriksjoner, salgskontrakt, produktkrav, toll og avgifter, tollbehandling, eksportdokumenter, transportkrav m.m.

Sørg for at du gjør deg kjent med regler og restriksjoner allerede før du byr på kontrakter. Innovasjon Norge har et svært godt bibliotek som inneholder informasjon om importforhold og landinformasjon i hele 194 ulike nasjoner.

4. Sjekk tollsatsene i markedet du skal satse på

Knapt noe er mer gledelig enn å vinne en eksportkontrakt. Og knapt noe er mer irriterende enn at marginene i prosjektet blir spist opp av toll og avgifter som du har glemt å kalkulere.

Sjekk derfor tollsatsene allerede før du byr på prosjektet. Innovasjon Norge har en fyldig database over hvilke toll og avgifter som gjelder, generelle og spesielle dokumentkrav, eventuelle importlisenser på varen, samt eksisterende kvoter eller andre importkrav som må tilfredsstilles.

5. Foreta kredittsjekk av kunden

Det er ikke noe vits i å bruke tid og penger på kunder som ikke har midler til å overholde sine finansielle forpliktelser. Kjør derfor en kredittsjekk og suppler den gjerne med referanser. Det finnes en rekke selskaper som kan levere kredittrapporter, som gir en vurdering av et selskaps risiko, evne til å betale, økonomiske data og bedriftens eier- og familieforhold.

Eksportfinansiering minimerer din kredittrisiko mot kunden. Din bedrift er ikke part i finansieringen, og du mottar fullt oppgjør ved levering, i hovedsak ved at lånet fra Eksportkreditt Norge blir utbetalt direkte til din bedriftskonto.

Visste du at…
68 prosent av norsk eksport av varer fra fastlandet går til Europa?

6. Sjekk valutarisikoen din

I arbeidet med eksportkontrakter og  låneopptak kan  det oppstå  rente- og valutarisiko. For enkelt å kunne håndtere denne risikoen har bankene utviklet finansielle instrumenter for transformering av rente- og valutarisiko. Disse instrumentene gjør det mulig å styre risikoen bedrifter står overfor på.

Undersøkelser viser at valutasikring er vanlig blant store norske selskaper, mens de små er mer avholdende. Det er ingen grunn til sistnevnte. Alle foretak som bedriver handel med utlandet og som mottar oppgjør eller betaler i utenlandsk valuta, har valutaeksponering. Det er derfor viktig for alle bedrifter å identifisere de valutaeksponeringene som finnes, og hvilke effekter de vil ha. Det er også viktig å utarbeide en strategi for å håndtere dem. Snakk med banken din om dette.

Se hvordan StormGeo, vinneren av Eksportprisen 2016, har lykkes med eksport. 

7. Sjekk landrisikoen

Mange land er tilnærmet risikofrie å eksportere til, mens andre har sine utfordringer. Eksportkreditt Norge og GIEKs rådgivere kan bistå med å vurdere risiko knyttet til juridiske og regulatoriske rammeverk, miljø og sosiale forhold, samt korrupsjon.

I en landvurdering ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (forbud mot import eller eksport). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer cirka 140 land. Disse vurderingene kan du blant annet finne på GIEKs hjemmesider.

8. Sjekk om du kan bruke forenklet lånesøknad ved eksportfinansiering

OK, du har identifisert et prosjekt du ønsker å by på, har sjekket importforhold og tollsatser, og du tenker at det er hensiktsmessig å tilby den potensielle kunden din finansiering i tillegg til dine utmerkede varer eller tjenester. Da bør du sjekke om prosjektet kvalifiserer for forenklet lånesøknad.

GIEK og Eksportkreditt Norge har nemlig introdusert en «forenklet søknad» for alle eksportører som vil inngå en eksportkontrakt på under 100 millioner kroner: Ett felles søknadsskjema til Eksportkreditt Norge og GIEK. Ett felles tilbud. Kortere vei til å lande kontrakten. Vi kaller det for solid eksportfinansiering på en enklere måte.

Eksportfinansiering er et effektivt verktøy for å vinne din neste eksportkontrakt. 

9. Søk om finansiering før du inngår kontrakt

For å få eksportfinansiering må du søke om finansiering før du inngår eksportkontrakten.

Eksportkreditt Norges rådgivere vil lose deg trygt gjennom de ulike stegene frem til en forhåpentligvis lukrativ eksportkontrakt for din bedrift. Eksportkreditt Norge hjelper både små og store virksomheter og bistår deg gjerne i din salgsprosess ved å gi råd og informasjon til dine eksisterende eller potensielle kunder. Les mer om hvordan Eksportkreditt Norge kan bistå din bedrift.

10. Lær enda mer om eksport

Dersom du ønsker å vite enda mer om finansiering, garantier, forsikring og rådgivning knyttet til eksportkontrakter, kan du melde deg på et av våre kurs, konferanser eller seminarer. Følg med i vår kalender for mer informasjon

 

Kontakt oss om eksportfinansiering
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074