ECO-vennlige shuttle-tankere sikret finansieringen av innovativ, ny, norsk VOC-teknologi

Eksportkreditt Norge og GIEK har gitt lån og en garanti på 165,5 millioner amerikanske dollar, tilsvarende om lag 1,4 milliarder kroner.

Finansieringen er en del av et større lånesyndikat med flere kommersielle banker og utenlandske eksportfinansierings-institusjoner. I tillegg subsidierer Enova shuttle-tankerne med 133 millioner kroner.

– Det er gledelig at denne innovative, nye teknologien utviklet i Norge har resultert i eksportkontrakt. Dette prosjektet involverer mange norske underleverandører og bidrar til verdiskapning og restrukturering av norsk økonomi, i tillegg til at det bidrar til å opprettholde sysselsettingen i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Regjeringen.

Nullutslipp av VOC

Den miljømessige innvirkningen av VOC er betydelig. Norge forpliktet seg til å redusere VOC-utslippene allerede i 2003. Den nye VOC-teknologien som er utviklet av Wärtsilä, reduserer disse utslippene opp til 100 prosent ved å konvertere utslippene til flytende gass og føre gassen inn i en VOC-drivstofftank som sekundært drivstoff for skipene. Dette gir en årlig reduksjon av drivstofflagring opp til 3000 tonn av LNG kombinert med andre eneregieffektive tiltak på skipene. Den totale reduksjonen av lagringen av CO2 blir hele 50 prosent sammenlignet med den eksisterende flåten. I tillegg er NOx og SOx utslippene redusert med mer enn henholdsvis 80 og 95 prosent.

De nye shuttle-tankerne skal leveres i perioden 2019 – 2020 og utstyres også av andre norske leverandører som Brunvoll, MacGregor Pusnes, Kongsberg, Jotun, Glamox og flere andre.

– Vi er veldig glade for å ha sikret langsiktig finansiering fra norske myndigheter for vår siste generasjon av shuttle-tankere. Disse skipene vil bli de mest miljøvennlige shuttle-tankerne som noensinne er bygget. Det gjør meg veldig stolt at CO2-utslippene kan bli redusert med omlag 50 prosent, noe som reduserer vårt miljømessige fotavtrykk betydelig, sier administrerende direktør i Teekay, Ingvild Sæther i pressemeldingen.

Tellef K. Tellefsen
Tellef K. Tellefsen Ocean Industries +47 920 64 968 +47 920 64 968

Publisert 14. mai 2019