Eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Det statlige norske systemet for langsiktig eksportfinansiering består av to aktører: Eksportkreditt Norge AS, som tilbyr lån, og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), som tilbyr garantier for lån og kontrakter. Det offentlige eksportfinansieringssystemet skal være et supplement til kommersielle finansinstitusjoner. Våre kunder kommer fra hele verden og handler alt fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Søk nå Jeg vil bli kontaktet

Eksportøren eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av finansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til eksportkontrakter. For at Eksportkreditt Norge ikke skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må selskapet få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon

Eksportkreditt Norge gir lån til en kjøpere av den norske eksportvaren eller -tjenesten. For at Eksportkreditt Norge ikke selv skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må vi få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon. Eksportkreditt Norge er kun rettet mot eksport som har et langsiktig finansieringsbehov. Det betyr at vi ikke kan finansiere råvarer og forbruksvarer.

Utstyr til olje og gass
Utstyr til olje og gassnæringen stod for 33 prosent av vår utlånsportefølje i 2016. Eksportkreditt Norge deltar typisk i større lånesyndikater sammen med kommersielle banker og andre eksportfinansieringsinstitusjoner. Maksimal tilbakebetalingstid er 8,5 år.

Industri og miljøteknologi
Eksportkreditt Norge tilbyr finansiering til landbasert industri- inkludert IKT, infrastruktur, fornybar energi, miljøteknologi, samt utstyr til fiskeoppdrett. Om lag 70 % av søknadene innen disse segmentene er tilknyttet leveranser fra små og mellomstore eksportbedrifter. I samarbeid med GIEK har Eksportkreditt Norge gjort det billigere og enklere å finansiere små og mellomstore eksportkontrakter.

Skip og skipsutstyr
Eksportkreditt Norge bidrar med finansieringsløsninger til mange av de nye byggekontraktene ved norske verft.

Offshorerelaterte skip er det største segmentet, men selskapet er også involvert i finansiering av brønnbåter, bilferger og fiskefartøy. I tillegg tilbyr vi lån knyttet til leveranser av utstyr til skip som bygges på utenlandske verft. De fleste lånene innen disse segmentene har løpetid på opp til 12 år. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av eksportfinansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Les også om finansiering av skip som skal bygges og benyttes i Norge.

 

 

Du søker om eksportfinansiering digitalt gjennom en steg-for-steg-prosess på våre nettsider. Her fyller du ut informasjon og svarer på spørsmål om bl.a. kjøper, eksportør og produktet/tjenesten som eksporteres. Du må også bekrefte at din bedrift er innforstått med våre vilkår for anti-korrupsjon, rapportering / offentliggjøring og deling av informasjon med garantister. Informasjonen samles i et PDF-dokument som signeres ved hjelp av Bank-ID eller gjennom en skannet versjon i ettertid. Søknaden består av to deler. Eksportøren fyller typisk ut sin del av søknaden først. På et senere tidspunkt fyller så kjøperen ut sin del. Det spiller imidlertid ingen rolle hvem som fyller ut søknaden først. Det viktigste er at én av partene gjør dette før eksportkontrakt inngås.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen. OECD-avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits» regulerer offentlig støttede eksportkreditter og eksportkredittgarantier med løpetid over to år. Avtalen er en såkalt «gentleman´s agrement» mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Sveits, Sør‑Korea og USA. Minimumsrentene på nye lån reguleres månedlig. Les mer.

Eksportøren eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av finansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til eksportkontrakter. For at Eksportkreditt Norge ikke skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må selskapet få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon

Eksportkreditt Norge gir lån til en kjøpere av den norske eksportvaren eller -tjenesten. For at Eksportkreditt Norge ikke selv skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må vi få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon. Eksportkreditt Norge er kun rettet mot eksport som har et langsiktig finansieringsbehov. Det betyr at vi ikke kan finansiere råvarer og forbruksvarer.

Utstyr til olje og gass
Utstyr til olje og gassnæringen stod for 33 prosent av vår utlånsportefølje i 2016. Eksportkreditt Norge deltar typisk i større lånesyndikater sammen med kommersielle banker og andre eksportfinansieringsinstitusjoner. Maksimal tilbakebetalingstid er 8,5 år.

Industri og miljøteknologi
Eksportkreditt Norge tilbyr finansiering til landbasert industri- inkludert IKT, infrastruktur, fornybar energi, miljøteknologi, samt utstyr til fiskeoppdrett. Om lag 70 % av søknadene innen disse segmentene er tilknyttet leveranser fra små og mellomstore eksportbedrifter. I samarbeid med GIEK har Eksportkreditt Norge gjort det billigere og enklere å finansiere små og mellomstore eksportkontrakter.

Skip og skipsutstyr
Eksportkreditt Norge bidrar med finansieringsløsninger til mange av de nye byggekontraktene ved norske verft.

Offshorerelaterte skip er det største segmentet, men selskapet er også involvert i finansiering av brønnbåter, bilferger og fiskefartøy. I tillegg tilbyr vi lån knyttet til leveranser av utstyr til skip som bygges på utenlandske verft. De fleste lånene innen disse segmentene har løpetid på opp til 12 år. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av eksportfinansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Les også om finansiering av skip som skal bygges og benyttes i Norge.

 

 

Du søker om eksportfinansiering digitalt gjennom en steg-for-steg-prosess på våre nettsider. Her fyller du ut informasjon og svarer på spørsmål om bl.a. kjøper, eksportør og produktet/tjenesten som eksporteres. Du må også bekrefte at din bedrift er innforstått med våre vilkår for anti-korrupsjon, rapportering / offentliggjøring og deling av informasjon med garantister. Informasjonen samles i et PDF-dokument som signeres ved hjelp av Bank-ID eller gjennom en skannet versjon i ettertid. Søknaden består av to deler. Eksportøren fyller typisk ut sin del av søknaden først. På et senere tidspunkt fyller så kjøperen ut sin del. Det spiller imidlertid ingen rolle hvem som fyller ut søknaden først. Det viktigste er at én av partene gjør dette før eksportkontrakt inngås.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen. OECD-avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits» regulerer offentlig støttede eksportkreditter og eksportkredittgarantier med løpetid over to år. Avtalen er en såkalt «gentleman´s agrement» mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Sveits, Sør‑Korea og USA. Minimumsrentene på nye lån reguleres månedlig. Les mer.

Olav Einar Rygg Director of Lending
m: +47 995 85 074 m: +47 995 85 074
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development
m: +47 991 14 110 m: +47 991 14 110