Eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Det statlige norske systemet for langsiktig eksportfinansiering består av to aktører: Eksportkreditt Norge AS, som tilbyr lån, og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), som tilbyr garantier for lån og kontrakter. Det offentlige eksportfinansieringssystemet skal være et supplement til kommersielle finansinstitusjoner. Våre kunder kommer fra hele verden og handler alt fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportøren eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av finansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til eksportkontrakter. For at Eksportkreditt Norge ikke skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må selskapet få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon

Eksportkreditt Norge gir lån til en kjøpere av den norske eksportvaren eller -tjenesten. For at Eksportkreditt Norge ikke selv skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må vi få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon. Eksportkreditt Norge er kun rettet mot eksport som har et langsiktig finansieringsbehov. Det betyr at vi ikke kan finansiere råvarer og forbruksvarer.

Energi og industri
Porteføljen knyttet til energi og industri dekker finansiering av både fornybar energi utstyr til olje og gassnæringen innenfor energifeltet. Videre dekker porteføljen blant annet finansiering av infrastruktur, IKT, bioteknologi, vann- og sanitærutstyr, forsvarsteknologi og miljøteknologi.

Fiskeri og havbruk
Porteføljen knyttet til fiskeri og havbruk inkluderer finansiering av fiskebåter og utstyr til fiskerinæringen. Videre dekker porteføljen utstyr og skip for havbruksnæringen, slik som blant annet havmerder, brønnbåter og arbeidsbåter.

Shipping
Eksportkreditt Norges portefølje innen shipping dekker finansiering av alle skipstyper unntatt de som er relatert til fiskeri og havbruk. I praksis er de største segmentene ulike offshorefartøy, mindre cruiseskip og passasjer og- handelsfartøy.

Les også om finansiering av skip som skal bygges og benyttes i Norge.

 

 

Du søker om eksportfinansiering digitalt gjennom en steg-for-steg-prosess på våre nettsider. Her fyller du ut informasjon og svarer på spørsmål om bl.a. kjøper, eksportør og produktet/tjenesten som eksporteres. Du må også bekrefte at din bedrift er innforstått med våre vilkår for anti-korrupsjon, rapportering / offentliggjøring og deling av informasjon med garantister. Informasjonen samles i et PDF-dokument som signeres ved hjelp av Bank-ID eller gjennom en skannet versjon i ettertid. Søknaden består av to deler. Eksportøren fyller typisk ut sin del av søknaden først. På et senere tidspunkt fyller så kjøperen ut sin del. Det spiller imidlertid ingen rolle hvem som fyller ut søknaden først. Det viktigste er at én av partene gjør dette før eksportkontrakt inngås.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen. OECD-avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits» regulerer offentlig støttede eksportkreditter og eksportkredittgarantier med løpetid over to år. Avtalen er en såkalt «gentleman´s agrement» mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Sveits, Sør‑Korea og USA. Minimumsrentene på nye lån reguleres månedlig. Les mer.

Eksportøren eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering. Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av finansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til eksportkontrakter. For at Eksportkreditt Norge ikke skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må selskapet få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon

Eksportkreditt Norge gir lån til en kjøpere av den norske eksportvaren eller -tjenesten. For at Eksportkreditt Norge ikke selv skal sitte med risikoen for at låntakerne ikke betaler tilbake lånet, må vi få en garanti fra GIEK og/eller en annen bank eller finansinstitusjon. Eksportkreditt Norge er kun rettet mot eksport som har et langsiktig finansieringsbehov. Det betyr at vi ikke kan finansiere råvarer og forbruksvarer.

Energi og industri
Porteføljen knyttet til energi og industri dekker finansiering av både fornybar energi utstyr til olje og gassnæringen innenfor energifeltet. Videre dekker porteføljen blant annet finansiering av infrastruktur, IKT, bioteknologi, vann- og sanitærutstyr, forsvarsteknologi og miljøteknologi.

Fiskeri og havbruk
Porteføljen knyttet til fiskeri og havbruk inkluderer finansiering av fiskebåter og utstyr til fiskerinæringen. Videre dekker porteføljen utstyr og skip for havbruksnæringen, slik som blant annet havmerder, brønnbåter og arbeidsbåter.

Shipping
Eksportkreditt Norges portefølje innen shipping dekker finansiering av alle skipstyper unntatt de som er relatert til fiskeri og havbruk. I praksis er de største segmentene ulike offshorefartøy, mindre cruiseskip og passasjer og- handelsfartøy.

Les også om finansiering av skip som skal bygges og benyttes i Norge.

 

 

Du søker om eksportfinansiering digitalt gjennom en steg-for-steg-prosess på våre nettsider. Her fyller du ut informasjon og svarer på spørsmål om bl.a. kjøper, eksportør og produktet/tjenesten som eksporteres. Du må også bekrefte at din bedrift er innforstått med våre vilkår for anti-korrupsjon, rapportering / offentliggjøring og deling av informasjon med garantister. Informasjonen samles i et PDF-dokument som signeres ved hjelp av Bank-ID eller gjennom en skannet versjon i ettertid. Søknaden består av to deler. Eksportøren fyller typisk ut sin del av søknaden først. På et senere tidspunkt fyller så kjøperen ut sin del. Det spiller imidlertid ingen rolle hvem som fyller ut søknaden først. Det viktigste er at én av partene gjør dette før eksportkontrakt inngås.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen. OECD-avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits» regulerer offentlig støttede eksportkreditter og eksportkredittgarantier med løpetid over to år. Avtalen er en såkalt «gentleman´s agrement» mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Sveits, Sør‑Korea og USA. Minimumsrentene på nye lån reguleres månedlig. Les mer.

Søk nå
Olav Einar Rygg Head of Lending
m: +47 995 85 074 m: +47 995 85 074
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development
m: +47 991 14 110 m: +47 991 14 110