Eksportindustrien på Vestlandet rammes hardest av korona

Koronakrise og oljeprisfall rammer norske eksportnæringer. Dette går særlig ut over fylkene på Vestlandet. 20.000 eksportarbeidsplasser kan bli borte i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylker i 2020. Det viser en rapport Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt Norge.

– Dette er dramatisk ikke bare for eksportbedriftene, eierne og arbeidstakerne som er direkte berørt, men også for mange lokalsamfunn og landet som helhet, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Menon kom i forrige uke med en analyse som viser at over 50.000 arbeidsplasser i eksportindustrien i Norge kan bli borte i år. Frem mot 2023 kan omsetningsfallet bli på mer enn 1.000 milliarder kroner.

I dag publiseres del to av Menons analyse, som beregner konsekvenser av eksportbremsen på fylkes- og kommunenivå. Den viser at det er store geografiske forskjeller. Gjennomgående er det Vestlandet som får det tøffest, mens konsekvensene blir mindre på Østlandet.

Last ned rapporten her!

Dette er de fem fylkene der eksportindustrien rammes hardest i forhold til folketall:

– Krisen får store, negative konsekvenser for norsk eksportindustri. I verste fall risikerer vi å miste kritiske verdikjeder, og maritim- og offshore leverandørindustri er spesielt utsatt. Dersom de store motorene i systemet blir borte, vil dette få konsekvenser for hundrevis av underleverandører. Derfor er det viktig å sikre at både lokale arbeidsplasser og nasjonale eksportrettede verdikjeder består, sier Søberg.

Søberg er bekymret fordi maritim og offshore leverandørindustri ikke bare er viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Eksportkreditt Norge. Analysen ser på konsekvenser av koronakrise og oljeprisfall for fire eksportnæringer (prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore leverandørindustri). Disse representerer 70 prosent av norsk eksport, utenom olje- og gass. I forrige uke (26. mars) ble rapporten som omtalte konsekvenser på nasjonalt nivå publisert. I dag slippes analyser på fylkes- og kommunenivå.

Kontakt oss:
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 01. apr 2020