RESULTAT 4. KVARTAL 2019

Eksportkreditt Norge 4. kvartal og helårstall 2019: Utlånsvekst

Solid økning i utbetalingsvolum preget fjorårets siste kvartal for Eksportkreditt Norge. Selskapet utbetalt 5,2 milliarder kroner i lån i kvartalet, og opplever en markant økning i utbetalingsvolum for hele 2019.

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 5,2 milliarder kroner (Q4 2018: 474 mill.) og signerte nye låneavtaler for 1,5 milliarder kroner (2,2 mrd.) i fjerde kvartal. Også søknadsinngangen i kvartalet er god, og selskapet mottok totalt 104 lånesøknader (81) til et totalt søknadsvolum på 43,7 milliarder kroner (23,6 mrd.). Hele 58 prosent av lånesøknadene kom fra små- og mellomstore bedrifter, som er et område Eksportkreditt Norges prioriterer sterkt.

Her kan du se rapporten i sin helhet

– Faktisk var fjerde kvartal et rekordkvartal med hensyn til antall søknader mottatt fra SMB-bedrifter, og det er vi godt fornøyde med. Norge trenger flere eksportbedrifter, og vi har behov for at flere SMB-bedrifter skal kunne kommersialisere, skalere og internasjonalisere sin aktivitet. Her kan tilgjengelig finansiering og rådgivning være avgjørende, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Otto Søberg, Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge besitter både spisset og generell rådgivningskompetanse som bedriftene nyter godt av som hjelp til å øke sitt eget salg i det internasjonale markedet. Og selskapet har over tid erfart at små og mellomstore bedrifter ofte trenger mer salgsstøtte og rådgivning enn større, etablerte virksomheter.

-Vi erfarer at et helhetlig tilbud om eksportfinansiering for disse bedriftene også henger tydelig sammen med rådgivning knyttet til eksport. Her er vi godt posisjonert og deler aktivt av vår kunnskap og erfaring med bedriftene. Dette er i tråd med våre ambisjoner om å bidra til å løfte de små og mellomstore, sier Søberg.

Helårstall 2019

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 11,4 milliarder kroner i 2019 (2018: 2,9 mrd.), og signerte nye låneavtaler til en verdi av 7,9 milliarder kroner (2018: 4,9 mrd.). Sistnevnte forventes å komme til utbetaling over de neste årene. Selskapets utlånssaldo var på 65,0 milliarder kroner (61,2 mrd.) per 31. desember 2019.

Økningen i utbetalingsvolum er i hovedsak knyttet til shipping i forbindelse med levering av ferdige cruiseskip fra norske verft, samt utstyr til olje og gass. Vekst i norsk økonomi de siste årene har medført et høyere aktivitetsnivå, og utvikling er positiv innen flere segmenter.

-Vi opplever i 2019 et høyt aktivitetsnivå, hvor både volum på utbetalte lån og signerte låneavtaler var betydelig høyere enn i foregående år. Positiv utvikling er gledelig, men videre vekstanslag er usikre. Bedrifter opplever en tøff start på 2020 hvor endelige utfall av coronavirusets påvirkning er høyst usikkert. Vi skal uansett gjøre vårt for å bistå eksportbedriftene best mulig fremover – ved å være en ytterst forutsigbar og konkurransedyktig samarbeidspartner, sier Søberg.

Eksportkreditt Norge rapporterer også fortsatt høy interesse for skipsfinansieringstilbudet, som gjør det mulig å finansiere fartøy bygget ved norske verft for norske redere selv om fartøyet ikke skal gå i utenriksfart eller har inntjening fra offshorevirksomhet. Per 31.12.19 har selskapet totalt mottatt 50 søknader knyttet til tilbudet, med en totalverdi på 11,0 milliarder kroner.

– Vi noterer oss den fortsatt høye interessen for tilbudet til tross for en svakere ordreinngang ved norske skipsverft i 2019. Søknadsinngangen er god og de mest aktuelle fartøystypene så langt er fiskebåter, brønnbåter og ferger. Tilbudet er en midlertidig ordning som skal evalueres i 2020, men vårt klare inntrykk er at både redere og verft verdsetter løsningen. Vi opplever at tilbudet kan være et avgjørende element for å plassere en kontrakt ved et norsk verft, sier Søberg.

Selskapets forvalter en utlånssaldo på 65,0 milliarder kroner per 31. desember 2019. Per 31.12.19 var 72 % av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Resterende 28 % var garantert av norske (14 %) og utenlandske banker (14 %).

Kontakt oss:
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 17. mar 2020