Eksportkreditt og GIEK slås sammen

- Et viktig grep som vil bli godt mottatt av både norske eksportbedrifter og kundene deres, sier Otto Søberg, adm. dir. i Eksportkreditt.

Onsdag 2. september annonserte Nærings- og fiskeridepartementet at de to statlige aktørene Eksportkreditt og GIEK skal slås sammen. Formålet med sammenslåingen er få et mer effektivt eksportfinansieringssystem, og å gjøre tilbudet enklere for næringslivet.

Otto Søberg, adm. dir. i Eksportkreditt

– Vi er absolutt positive. Med denne sammenslåingen får vi én faglig sterk, fremoverlent og markedsorientert organisasjon. Vi vet også at dette er noe mange i eksportnæringen har etterlyst. Dette er et av flere viktige grep for å få til en skikkelig og fremtidsrettet eksportsatsing, sier Søberg

Diskusjonen om hva som kan gjøres for å løfte norsk eksport pågår for tiden, og regjeringen lanserer ila høsten en egen eksporthandlingsplan. Grepet med sammenslåing av Eksportkreditt og GIEK kan ses i sammenheng med den kommende eksporthandlingsplanen, der regjeringen vil foreslå flere tiltak som skal bidra til at virkemiddelapparatet blir bedre på å hjelpe bedrifter med internasjonalisering.

Sammenslåingen medfører at de to virksomhetene blir del av en ny etat, og målet er at den skal være operativ senest innen 1. juli 2021. NFD opplyser at tilbudet og ordningene til næringslivet vil videreføres som i dag.

Samme tilbud som før

Sammenslåingen medfører att de to virksomhetene blir del av en ny etat, og målet er at den skal være operativ senest innen 1. juli 2021. NFD opplyser at tilbudet og ordningene til næringslivet vil videreføres som i dag.

– Dette er et ganske stort og viktig grep, som jeg opplever at er ønsket. Dette skal bidra til å gjøre det enklere for brukerne av de norske låne- og garantiordningene, sa næringsminister Iselin Nybø til E24.no

– Når disse to aktørene jobber så tett sammen fra før er det ikke unaturlig å slå dem sammen, sa Nybø videre.

Les NDFs pressemelding om sammenslåingen her.

Business as usual

Det er opprettet et interimsstyre som vil lede prosessen med sammenslåingen. For Eksportkreditts kunder og samarbeidspartnere vil dette ikke medføre merkbare endringer frem til ny enhet er etablert.

– For Eksportkreditts del er det «business as usual». Bedrifter som allerede har et forhold til oss vil ikke merke forskjell, og forholder seg til de samme kontaktpersonene som i dag. Den annonserte sammenslåingen endrer ingen av selskapets forpliktelser knyttet til de låneengasjementene selskapet administrerer på vegne av den norske stat.

– Vi oppfordrer også nye aktører til å ta kontakt med oss dersom de har spørsmål rundt eller har behov for eksportfinansiering, sier Søberg.

Se engelsk versjon her

Publisert 02. sep 2020