ÅRSRAPPORT 2020

Et krevende år for norske eksportbedrifter

2020 var et krevende år for norske eksportbedrifter som følge av koronapandemien. For Eksportkreditt ble det et travelt år med rekordhøyt antall lånesøknader.

-2020 ble et år preget av usikkerhet. I januar var utsiktene relativt lyse. I mars kom koronapandemien med strenge smittevernstiltak og oljeprisfall, som igjen førte til permitteringer, nedbemanninger og konkurser. For norske eksportbedrifter ble 2020 et vanskelig år, og inneværende år har fortsatt med mange av de samme utfordringene, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

Eksportkreditt Norge hadde i 2020 et rekordhøyt antall lånesøknader. I 2020 mottok selskapet 308 lånesøknader, ni prosent flere enn året før. Samlet søknadsvolum på 98,9 milliarder kroner, som er litt lavere enn året før. Årsaken er lavere gjennomsnittlig søknadsbeløp og en økning av søknader fra bedrifter i SMB-segmentet.

Viktig rådgiverrolle

-Hvert år mottar Eksportkreditt Norge rundt 300 lånesøknader, og vi er i kontakt med flere hundre eksportører. En mindre andel av disse blir innvilget. I 2020 signerte vi 18 nye låneavtaler med et samlet utlånsvolum på tre milliarder kroner, sier Søberg.

OTTO SØBERG, CEO EKSPORTKREDITT NORGE

Otto Søberg, CEO Eksportkreditt Norge

Eksportkreditts medarbeidere hadde et hektisk arbeidsår, med mange digitale møter med lånesøkere og eksisterende kunder.

-Eksportkreditts rolle er ikke bare å tilby finansiering av eksportkontrakter, men også å rådgi og bistå norske eksportører. Vår rådgiverrolle har vært særlig viktig for mange selskaper i et krevende år som 2020, og da særlig overfor bedrifter i SMB-segmentet.

OTTO SØBERG, CEO EKSPORTKREDITT NORGE

Grønn omstilling

Utviklingen i den norske eksporten har vært svak de siste 20 årene. Reelt sett har Norge hatt den dårligste utviklingen i OECD på dette området. Koronapandemien kom på toppen av dette.

-Dersom vi skal klare å snu denne utviklingen, er det avgjørende at Norge klarer å bygge opp nye, større og bærekraftige næringer som kan kommersialiseres og skaleres inn i eksportmarkedene. I lys av dette er det gledelig at grønn omstilling har skutt fart i 2020, både globalt og i Norge, sier Søberg.

Søberg mener tiltak for å redusere global oppvarming skaper muligheter for norsk eksportrettet næringsliv.

-Norsk olje- og gassproduksjon kommer til å falle i årene fremover. Global etterspørsel etter olje- og gass vil trolig også være nedadgående. Dette vil treffe leverandørindustrien i dette markedssegmentet.  Da må vi ta med oss den unike kunnskapen og teknologikompetansen norsk næringsliv har fra olje og gass, og bruke denne til å bygge opp nye, større og bærekraftige næringer med helhetlige verdikjeder i komplette økosystemer, sier Søberg.

-Norge har også spennende vekstmuligheter innenfor fornybar energi som havvind og vindkraft, og innen både hydrogen- og batteriteknologi, fremholder han.

Flere av Eksportkreditts utbetalinger i 2020 var knyttet til grønne prosjekter, som for eksempel hybride fartøyer, ombygging av offshore serviceskip, og leverandør- og serviceavtaler til havvindprosjekt.

-Denne trenden forventer vi at kommer til å fortsette i stadig høyere tempo, sier Søberg.

Eksportkreditt og GIEK fusjonerer

Regjeringen besluttet i september å slå sammen Eksportkreditt Norge og GIEK til en ny etat. Målet er at den nye etaten skal effektivisere eksportfinansieringssystemet, og gjøre tilbudet til næringslivet mer tilgjengelig og enklere å bruke. Etaten skal hete Eksportfinansiering Norge – forkortet Eksfin – og være operativ fra 1. juli 2021.

-Mens fusjonsprosessen har pågått i 2020 og ut i 2021 har vi har prioritert å være tilgjengelig for eksportrettet næringsliv, både som långiver og rådgiver. Vi har stor tro på Eksfin vil bli en slagkraftig enhet som vil kunne bidra med finansiering, garantier og målrettet rådgivning til norske eksportbedrifter og deres kunder, sier Søberg.

Les årsrapporten her

 

Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 25. mar 2021