Aalborg: Danfish

Eksportkreditt Norge vil være tilstede på Danfish 2019. Over 300 utstillere fra hele verden.

Danfish arrangeres hvert andre år og dekker alt innen fisk, marin teknologi, trål, tau , wire, motor og alt som er nytt på markedet. Eksportkreditt Norge vil være tilstede med flere representanter, ta gjerne kontakt dersom du vil møte oss!

Kontakt oss
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074