Ålesund: Seminar om aktsomhetsvurderinger knyttet til arbeidsforhold i verftsnæringen

Vi ønsker velkommen til alle som vil ha mer informasjon og kunnskap om aktsomhetsvurderinger i egne leverandørkjeder.

Seminaret er særskilt rettet mot verft, rederier og designselskaper som kontraherer eller samarbeider med utenlandske verft. Vi oppfordrer deltakerne til å dele sine erfaringer og utfordringer på seminaret.

Seminaret vil søke å klargjøre forventningene fra bl.a. norske myndigheter representert ved GIEK, Eksportkreditt Norge og OECDs Kontaktpunkt. Formålet er å gi en økt forståelse av internasjonale standarder og aktsomhetskrav knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold samt implementeringen av disse. GIEK og Eksportkreditt Norge vil dele erfaringer, spesielt fra vurdering av verft i Polen og Tyrkia.

Påmelding senest innen 14. mai.

 

Program

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen og introduksjon av deltakere

09:15-10:00 Presentasjon av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Ola Mestad, leder for OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge.

10:00-10:45 Våre forventninger til kunder av norske eksportfinansieringsordninger. Presentasjon av GIEK og Eksportkreditt Norges retningslinjer og hvordan vi jobber. Vi deler våre erfaringer fra gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av mer enn 40 utenlandske verft de siste årene.Kamil Zabielski, senior rådgiver og teamleder bærekraft for bærekraft i GIEK.

10:45-11:00 Kaffepause

11:00-11:45 Aktsomhetsvurderinger knyttet til arbeidsforhold ved polske verft. Joanna Unterschuetz – Polsk institutt for menneskerettigheter og næringsliv, Warzawa. Innlegget holdes på engelsk.

11:45-12:30 Lunsj

12:30-13:15 Aktsomhetsvurderinger knyttet til arbeidsforhold ved tyrkiske verft. Dundar Sahin – Solenstitusu, Istanbul. Innlegget holdes på engelsk.

13:15-14:00 Gruppearbeid; vi deler oss i mindre grupper som vil få utdelt noen tenkte cases, spørsmål og problemstillinger. Hver enkelt gruppe vil så presentere de viktigste vurderinger i plenum. Gruppene som vil bli ledet av en person fra GIEK eller Eksportkreditt Norge. Denne delen av gruppearbeidet fokuserer på valg av verft, og hvordan gå frem ifm. planlegging og gjennomføring av en aktsomhetsvurdering på et utenlandsk verft.

14:00-14:15 Kaffepause

14:15-15:00 Fortsettelse på gruppearbeid, nå med fokusering på etablering av handlingsplan og oppfølging av gjennomføringen.

15:00-15:30 Oppsummering og avsluttende kommentarer

16:00 Forfriskninger og tapas

Har du spørsmål?

Kontakt Fanny Fabricius Bye, ffb@eksportkreditt.no, +47 99 58 50 72 eller Kamil Zabielski, kza@giek.no, + 47 41 04 49 14

 

Kontakt oss
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072