Arendalsuka: Klimarisiko og fossil energi – hva er utfordringene?

Ivar Slengesol fra Eksportkreditt Norge i panelsamtale om klimarisiko knyttet til fossil energi, og hvordan dette vil påvirke Norge.

Verden er i hurtig endring. Menneskeskapte klimaendringer truer, men løsningene, i form av fornybar energi og utslippsfrie biler, kommer i et tempo ingen analytikere har kunnet forutse så langt. Rekordtempoet i den grønne omstillingen verden har opplevd de siste årene må opprettholdes om klimaendringene skal stanses.

Hva vil det ha å si for verdens etterspørsel etter olje? Hva vil det ha å si for hvor det fremover vil være lurt å investere penger? Hvordan tar man hensyn til finansrisikoen forbundet med “business as usual”? Tar oljelandet Norge nok hensyn til klimarisikoen knyttet til olje og gass, når vi i tillegg til å produsere fossil energi investerer overskuddet i mer olje og gass?

Deltagere:

  • Thina Saltvedt, Nordea
  • Kaj-Martin Georgsen, DNB
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse
  • Ivar Slengesol, Eksportkreditt