Bergen: Fornybarkonferansen

Fornybarkonferansen arrangeres årlig og er en av de viktigste møteplassene i Norge hvor industri, akademia, politikk og frivillig sektor samles for å drøfte de mest aktuelle sakene knyttet til fornybar energi.

Fornybarkonferansen ble første gang arrangert våren 2011, med omkring 200 deltakere, og i dag er konferansen en av de største og viktigste møteplassene for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger. Temaet for årets konferanse er Mobilisering for grønn verdiskaping. På konferansen vil du møte toppledere og beslutningstakere fra næringsliv, forskning og politikk.

Årets foredragsholdere består blant annet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, byråd for klima kultur og næring Julie Andersland, konserndirektør for vind og solkraft Statkraft Steinar Bysveen, konsernsjef i BKK Jannicke Hilland og Eksportkreditt Norges utlånsdirektør Olav Einar Rygg.

Skal du delta på konferansen og er interessert i å møte oss? Ta kontakt!