Color Line: ERFA-konferansen

Norwegian Maritime Explorers (NME) inviterer til ERFA-konferansen 2019.

ERFA-konferansen er et møtested for sentrale aktører innen maritim industri og arrangeres denne gangen om bord på Color Lines Color Magic. Programmet er fylt med spennende foredragsholdere med erfaring fra maritim næring, og dagsaktuelle temaer som miljø, digitalisering og framtiden for maritim industri står på agendaen. Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann Simonsen vil åpne konferansen, som vil avsluttes med utdeling av ERFA Award og Ankerordenen. Eksportkreditt Norge deltar på konferansen – ta kontakt hvis du vil møte oss.