Eksport – Suksesskriterier for din bedrift!

Hva skal til for å få gjennomslag i nye markeder utenfor Norge?

Program: 

08.30 Kaffe og registrering.
08.45 Velkommen til samling med salg i nye markeder i fokus, Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.
08.55 Ut i verden med Innovasjon Norge,  Elisabeth Svanholm Meyer, Regionleder Europa.
09.20 Suksesskriterier og arbeidsmetodikk utenfor det norske markedet:
Arild Frøkedal, Projects and Operation COO, Marine Aluminum
09.45  Pause.
10.05  Bedrift TBA
10.30  Bedrift TBA.
10.55  Finansieringsmuligheter ved oppstart i utlandet
 Ivar Slengesol, Eksportkreditt og Dag  Torvold, GIEK
11.10
Q & A med alle.
11.30 Lunsj og erfaringsutveksling