Atlantic Fair

Eksportkreditt Norge vil delta på Atlantic Fair 2019 - Færøyenes største handels- og utstillingsmesse.

Samfunnene i Nord-Atlanteren er helt avhengige av havet og dets naturlige ressurser. Fiskeindustrien har vært den viktigste inntektskilden på Færøyene, og har vært med på å gjøre landet til en av de rikeste nasjonene i verden. Å sørge for en bærekraftig utvikling, innovative løsninger og tilpasninger til ny teknologi, blir viktig for å sikre videre vekst. På Atlantic Fair deltar beslutningstakere fra maritim sektor, fiskeri- og offshore oljeindustri. Dette er en viktig møteplass for å lære mer om disse næringene og utforske de uutnyttede mulighetene på Færøyene spesielt. Eksportkreditt Norge vil delta på denne konferansen, ta kontakt dersom du vil møte oss.