WEBINAR

FORNYBAR ENERGI: Hvordan lykkes med prosjekter i fremvoksende markeder?

Tips og råd om effektiv vurdering av CSR og risiko innen fornybar energi.

19. oktober inviterer Eksportkreditt, Norwegian Energy Partners (NORWEP), GIEK og Naba til et gratis webinar om kostnadseffektiv risikostyring og rapportering for antikorrupsjon og miljømessig og sosial påvirkning (ESI) knyttet til prosjekter innen fornybar energi i utviklingsland.

Økt fokus på negativ miljømessig og sosial påvirkning, anti-korrupsjon, god virksomhetsstyring og andre faktorer knyttet til omdømmerisiko, blant finansinstitusjoner, statlige organisasjoner, lokale myndigheter, investorer, og andre interessenter i prosjektene, har økt rapporterings- og dokumentasjonsbyrden for leverandører og prosjektutviklere. Samtidig bør compliance, virksomhetsstyring, leverandørkjedekontroll og samfunnsansvar (CSR) være like viktig for leverandørene og prosjektutviklerne selv.

Det kan være utfordrende for bedrifter å orientere seg om gjeldende standarder for rapportering, slik som ESI vurderinger (ESIA), og involvering av interessenter.  Mange bedrifter uttrykker bekymring knyttet til kostnadene og tidsbruk for å møte og kvittere ut rapportering og dokumentasjonskrav fra ulike interessenter involvert i prosjektene.

Dette webinaret vil gi norske leverandører og prosjektutviklere innen fornybar energi bedre innsikt i hvordan de kan navigere mellom ulike rapporteringskrav, spesielt fra finansinstitusjoner og investorer, samt råd om hvordan redusere egen risiko og sikre god virksomhetsstyring i krevende markeder. Videre vil vi fokusere på hvordan man kan gjøre disse vurderingene mest mulig kostnadseffektivt.

MELD DEG PÅ HER  (arrangementet foregår på norsk)

PROGRAM:

  • 13.00: Welcome and introduction, Gunn Vik, Regional Director, Norwegian Energy Partners
  • 13.05: «Due diligence assessments within companies and their supply chain», Fanny Fabricius Bye, Senior Sustainability Advisor, Eksportkreditt
  • 13.20: «International standards for environmental and social impact assessments, risk categories, documentation requirements and practical advice», Sigrid Brynestad, Environmental Expert, GIEK
  • 13.35: «Compliance, a local championship or world championship? – some developmental features of expectations for compliance work», Nicolai Skridshol, Partner and Head of Investigation and Compliance department, SANDS
  • 13.50: «Scatec Solar shares their experiences from operating in challenges markets», Johan Tingulstad, Senior Sustainability Manager
  • 14.05: Multiconsult shares their experience from reporting, Jørn Stave, Senior Environmental Advisor
  • 14.20: Q&A / roundtable, Vilde Grønn Larsen, Senior Vice President Energy & Industry, Eksportkreditt
  • 14:55: Closing remarks, Mathilde Emilie Thue, Chief Operating Officer, NABA

Har du spørsmål knyttet til prosjekter innenfor fornybar energi, ta kontakt med våre kundeansvarlige Vilde Grønn Larsen og José R. Martínez.

Vilde Grønn Larsen
Vilde Grønn Larsen Energy and Industry +47 97505474 +47 97505474
José R. Martínez
José R. Martínez Energy and Industry +47 907 94 409 +47 907 94 409
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072