Kan vi hjelpe deg med din neste eksportkontrakt?

Frokostseminar i Molde

På seminaret vil du få et innblikk i hva det statlige virkemiddelapparatet har av verktøy for å kunne bistå norske eksportører med å lykkes ute i verden.