Chile: Global Growth Chile Salmon Aquaculture

I regi av Innovasjon Norge drar en delegasjon til Chile for å undersøke mulighetene for handel med og hilse på relevante beslutningstakere i Chile.

Prosjektet tar for seg fiskeoppdrett spesielt og varer over flere måneder med samlinger både i Norge og Chile.

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Det er også svært mange bedrifter fra Norge som betjener markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det er imidlertid gap i verdikjeden og det er i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide produksjonen til andre lokale arter. Dette gir åpninger og muligheter for norske leverandører, og med de åpningene i verdikjeden som finnes, sammen med planene for bærekraftig vekst, tror vi det er en god periode for å undersøke markedet nærmere.