Houston: Norwegian Energy Day

Eksportkreditt Norge er til stede på «Norwegian Energy Day» som arrangeres 19. mars 2019 i Houston, Texas.

«Norwegian Energy Day» arrangeres av Eksportkreditt Norge og det norske Generalkonsulatet i Houston, i samarbeid med Norwegian Energy Partners (NORWEP), DNB og GIEK.

Temaet for årets konferanse er digitalisering i olje- og gassindustrien, med viktige undertemaer som dataanlyse, maskinlæring og automatisering. Vi vil også diskutere markedsutsiktene for oljeprisen (både etterspørsel og forsyning), samt pågående og kommende feltutviklingsaktiviteter.

En rekke dyktige foredragsholdere er allerede bekreftet, og arrangementet vil være verdifullt for alle med interesse for olje, gass og energi, samt for maritim og finansiell industri. Ta kontakt hvis du vil møte oss i Houston.