Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Status: Eksport

En digital innspillskonferanse om norsk eksport.

Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Status: Eksport

Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Når: 8.30-10.30, onsdag 19. august 2020

 

Gjenopplev konferansen her

 

Arrangører: NHO, Finans Norge og Eksportkreditt Norge

Hvem kommer? Næringsminister Iselin Nybø, Ole Erik Almlid (NHO), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Idar Kreutzer (Finans Norge), Otto Søberg (Eksportkreditt Norge) m.fl.

 

19. august arrangerer vi til en nyttig og aktuell konferanse der temaet er Norges fremtid som eksportland. Målet med konferansen er å gi regjeringen viktige innspill til den nye eksporthandlingsplanen som skal lanseres i høst.

 

Gjennopplev konferansen her

 

Slik er status: Norge har tapt store markedsandeler av global handel de siste 20 årene. Handelsunderskuddet uten olje- og gasseksport er fordoblet til 400 milliarder kroner fra 2011 til 2019. Om få år vil oljeproduksjonen falle markant. Norges eksportgap må tettes, og det haster.

For å lykkes må vi finne svar på en rekke spørsmål:

 • Hvilke næringer skal vi satse på?
 • Hvordan bli bedre på skalering og internasjonalisering?
 • Hvordan skal en ny eksportsatsning styres og organiseres?
 • Hvilke virkemidler skal brukes?

PROGRAM

8.30-8.50: Presentasjon av rapporten «Kan Norge tette eksportgapet? – en sammenligning av ambisjon, ressursbruk og resultat innen eksportfremme mellom Norge, Sverige og Danmark» ved Sveinung Fjose, Menon Economics

8.50-9.00: Næringsminister Iselin Nybø

9.00-9.10: Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

9.10-9.20: Otto Søberg, adm.dir. Eksportkreditt Norge

9.20-9.30: Idar Kreutzer, adm.dir. Finans Norge

9.30-9.40: Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

9.40-10.05: Paneldebatt – moderator: Marius Lorentzen, E24.no

 

Gjennopplev konferansen her

10.05-10.30: Digitale bransjevise breakouts (deltakelse via Microsoft Teams)

 • IKT: Liv Freihow, direktør politikk, IKT-Norge
 • Helseteknologi: Kathrine Myhre, adm.dir. Norway Health Tec
 • Maritim: Tom O. Kleppestø, daglig leder, Ocean Industry Forum Oslofjord
 • Energi: Sjur Bratland, adm.dir. NORWEP
 • Prosessindustri: Håvard Moe, konserndir. teknologi, Elkem / leder, Prosess21
 • Ferdigvare: Egil Sundet, bransjesjef designindustrien, Norsk industri
 • Sjømat: Sverre Johansen, direktør industri og handel, Sjømat Norge

Merk at påmelding til digitale bransjevise breakouts stenger tirsdag 18. august kl 17.

 

.