Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Status: Eksport

Vi inviterer til digital innspillskonferanse om norsk eksport

Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Status: Eksport

Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Når: 8.30-10.30, onsdag 19. august 2020

Hvor: Oslo og online

Arrangører: NHO, Finans Norge og Eksportkreditt Norge

Hvem kommer? Næringsminister Iselin Nybø, Ole Erik Almlid (NHO), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Idar Kreutzer (Finans Norge), Otto Søberg (Eksportkreditt Norge) m.fl.

 

19. august inviterer vi til en nyttig og aktuell konferanse der temaet er Norges fremtid som eksportland. Målet med konferansen er å gi regjeringen viktige innspill til den nye eksporthandlingsplanen som skal lanseres i høst.

Slik er status: Norge har tapt store markedsandeler av global handel de siste 20 årene. Handelsunderskuddet uten olje- og gasseksport er fordoblet til 400 milliarder kroner fra 2011 til 2019. Om få år vil oljeproduksjonen falle markant. Norges eksportgap må tettes, og det haster.

For å lykkes må vi finne svar på en rekke spørsmål:

  • Hvilke næringer skal vi satse på?
  • Hvordan bli bedre på skalering og internasjonalisering?
  • Hvordan skal en ny eksportsatsning styres og organiseres?
  • Hvilke virkemidler skal brukes?

PROGRAM

8.30-8.50: Presentasjon av rapporten «Kan Norge tette eksportgapet? – en sammenligning av ambisjon, ressursbruk og resultat innen eksportfremme mellom Norge, Sverige og Danmark» ved Sveinung Fjose, Menon Economics

8.50-9.00: Næringsminister Iselin Nybø

9.00-9.10: Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

9.10-9.20: Otto Søberg, adm.dir. Eksportkreditt Norge

9.20-9.30: Idar Kreutzer, adm.dir. Finans Norge

9.30-9.40: Alexandra Bech Gjørv, adm.dir. SINTEF

9.40-10.05: Paneldebatt

10.05-10.30: Digitale bransjevise breakouts

MELD DEG PÅ I DAG

.