Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv starter ny runde med kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med oppstart 26. august. Dette er en unik mulighet for gratis kompetansebygging i bedriften.

Kurset passer for alle typer bedrifter uavhengig av bransje og størrelse. Det inkluderer individuell veiledning tilpasset bedriftens behov.

Deltakerne får kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP), presentasjon av regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å opptre ansvarlig og innføring i metoden aktsomhetsvurderinger og vårt nye verktøy for denne metoden, ansvarlighetskompasset samt mye mer!

Påmelding kan gjøres via Åse Kristin Sand, og her finner du mer informasjon om kurset.

 

NB! Dette kurset er ikke for offentlige aktører eller konsulentselskaper

Kontakt oss